Utenos apskrities Anykščių valsčiaus (1935–1937) helonimų motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Utenos apskrities Anykščių valsčiaus (1935–1937) helonimų motyvacija
Alternative Title:
Motivation of helonyms from Anykščiai district, Utena county (1935–1937)
In the Journal:
Lituanistica. 2022, Nr. 1, p. 43-65
Keywords:
LT
Anykščiai; Utena; Lietuva (Lithuania); Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ištirti rytų aukštaičių tarmės anykštėnų šnektos ploto helonimų semantinės grupės reprezentantai, 1935-1937 m. iš gyvosios kalbos (kalbėjimo) užrašyti Lietuvos žemės vardyno anketose. Kompleksinė šių onimų analizė leido nustatyti egzistavusius ryšius tarp neoficialiosios toponiminės tarpukario kaimo sistemos elementų ir juos aprašyti sistemą reprezentuojančiais pavyzdžiais, išreikštais struktūriniais, motyvacijos modeliais, paremtais anketose užfiksuotais lingvokultūrinės bendruomenės narių sąmonės turinio duomenimis, geografine, kultūrine, enciklopedine informacija. Tyrimas išryškino tipiškiausius reiškinius, vykusius tikrovės fragmento įvardijimo proceso metu, atskleidė etninės srities atstovų racionalųjį, emocinį, asociatyvųjį santykį su pelkėtomis kraštovaizdžio vietomis, leido atkurti dalį onomastinio pasaulėvaizdžio. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Toponomastika; Helonimija; Nominacija; Motyvacija; Toponiminė sistema; Onomastinis pasaulėvaizdis; Toponomastics; Helonyms; Naming; Motivation; Unofficial toponymic system; Onomastic worldview.

ENThe article addresses the representative examples of the semantic group of helonyms from the area of the Anykščiai subdialect of the Eastern Aukštaitian dialect. These examples were collected from the spoken language in the Lithuanian ‘Land Names’ questionnaires. The complex analysis of these onyms enabled us to establish the links existing between the elements of the unofficial toponymic village system of the interwar period and to describe them using the representative examples of the system expressed by structural and motivational models, which are based on the data about the content of the linguacultural consciousness of the community members recorded in the questionnaires, as well as geographical, cultural, and encyclopaedic information. The research highlighted the most typical phenomena that occurred in the process of naming a fragment of reality, revealed the rational, emotional, and associative relationship between the members of the ethnic domain and the marshy places in the landscape, and allowed recreating a segment of the onomastic worldview. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v68i1.4688
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94353
Updated:
2022-04-13 10:53:38
Metrics:
Views: 44    Downloads: 5
Export: