Sudėtinių fizikos terminų motyvacija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sudėtinių fizikos terminų motyvacija
Alternative Title:
Motivation of compound terms of physics
In the Journal:
Lituanistica. 2000, Nr.3/4, p. 19-25
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTTerminologinė nominacija – antrinė bendrosios nominacijos atžvilgiu, todėl termino (kaip ypatingo leksikos vieneto) motyvacija turi savitumų. Nemotyvuotas bendrinės kalbos žodis, tapęs terminu, įgyja motyvaciją. Terminu gali tapti ir motyvuotas, ir nemotyvuotas bendrinės kalbos žodis. Nemotyvuotų terminų pasitaiko retai. Sudėtiniai terminai laikytini motyvuotais. Fizikos terminijos internacionalizacija gan ryški. Lyginant lietuviškų sudėtinių fizikos terminų ir jų angliškų atitikmenų motyvaciją, matyti, kad ji skiriasi retai. Pagrindinė tokio panašumo priežastis būtų ta, kad lietuviai fizikos sąvokas ir terminus daugiausia perimdavo, o ne kūrė. Lietuviškus sudėtinius terminus ir jų angliškus atitikmenis pagal rūšinio ar šalutinio dėmens motyvaciją galima išskirti į tris grupes: 1) terminai, kurių motyvacijos požymis sutampa ir yra išreiškiamas tapačios leksinės reikšmės žodžiais; 2) terminai, kurių motyvacijos požymis sutampa ir yra išreiškiamas artimos leksinės reikšmės žodžiais; 3) terminai, kurių motyvacijos požymis išreiškiamas skirtingos leksinės reikšmės žodžiais. Pati didžiausia yra pirmoji grupė. Absoliučios daugumos lietuviškų ir angliškų terminų rūšiniam ar šalutiniam dėmeniui įvardyti pasirenkamas tas pats požymis, kuris įvardijamas tapačios leksinės reikšmės žodžiu. Antroji ir trečioji grupės labai nedidelės. Nagrinėtoje imtyje (apie 4000 terminų) tik apie pusę nuošimčio sudaro lietuviški terminai, kurių motyvaciją galima būtų laikyti originalia. Sprendžiant apie lietuviškų terminų motyvacijos originalumą būtina atsižvelgti į kitų kalbų atitikmenis.Reikšminiai žodžiai: Terminija; Fizikos terminai; Motyvacija; Terminology; Terms of physics; Motivation.

ENTerminological nomination is a secondary nomination, and therefore terminological motivation has its specific features. Unmotivated terms are rare, and terminological compounds should be viewed as motivated terms. The internationalisation of terminology of physics is quite obvious. A comparison of Lithuanian terms of physics and their English equivalents shows that motivation of those terms rarely differs. The main reasons are that a large number of terms came from classical languages and that Lithuanians usually were not creating concepts and terms, but adopting them. Lithuanian compounds of physics and their English equivalents according to the motivation of specific or dependent component can be separated into three groups: terms in which the motivating feature is the same and it is named in a word with the same lexical meaning; terms in which the motivating feature is the same and it is named in a word with a close lexical meaning; terms in which the motivating feature is named in a word with a different lexical meaning. The first group is the largest. The vast majority of terms of physics belong to this group. The second and the third groups are very small. Only about 0.5 percent of the Lithuanian terms of the sample could be viewed as terms with original motivation. When judging the originality of the motivation of the Lithuanian terms, the equivalents of other languages must be taken into consideration. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35076
Updated:
2018-12-17 10:45:58
Metrics:
Views: 30    Downloads: 7
Export: