Priesaginiai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale Tayslós augumyynis (1843)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priesaginiai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale Tayslós augumyynis (1843)
Alternative Title:
Suffixal Names of Phanerograms in the Botanical Work Tayslόs Augumyynis (1843) by Jurgis Ambraziejus Pabrėža
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2005, t. 7, p. 81-92
Keywords:
LT
Kretinga; Lietuva (Lithuania); Skoliniai / Loan words; Terminija / Terminology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami priesaginiai J. A. Pabrėžos veikalo Tayslós augumyynis (1843) žiedinių augalų pavadinimai. Šiame veikale yra aprašytos 643 žiedinių augalų gentys, tiek pat pateikiama ir terminų joms pavadinti. Beveik du trečdaliai augalų pavadinimų yra dariniai. Priesaginė daryba – antras pagal darumą (po dūrybos) žiedinių augalų pavadinimų darybos būdas. Su priesagomis sudaryta apie 110 pavadinimų, tai sudaro 27 % visų darinių. Augalų pavadinimams sudaryti Pabrėža vartojo 25 priesagas ir jų variantus, iš jų kiek produktyvesnės tik keturios: -ūnas, (-ė), -utis, (-ė), -ytė; -elis, (-ė), o su kitomis padaryta tik po vieną kitą terminą. Priesaginiai augalų pavadinimai yra trijų darybos kategorijų. Gausiausia kategorija – ypatybės turėtojų pavadinimai (75 terminai), su deminutyvinėmis priesagomis sudaryta apie 25 terminus, veikėjų pavadinimų yra apie 10. Kiek daugiau nei 20 (18%) Pabrėžos sukurtų priesaginių augalų pavadinimų įsitvirtino dabartinėje botanikos terminijoje. Pabrėža terminus kūrė itin atidžiai ir stengėsi, kad jie atitiktų tarmės dvasią, būtų priimtini jos vartotojams ir įsigalėtų bendrinėje rašomojoje žemaičių kalboje, apie kurią, kaip manoma, jis tuomet jau galvojo. Dauguma Pabrėžos naujadarų atitinka lietuvių kalbos darybos polinkius, nors nemažai jų sukurta sekant lotyniškąja nomenklatūra. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Terminologizacija; Naujadarų daryba; Skoliniai; Priesaginiai augalų pavadinimai; Augalų pavadinimai.

ENJurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-1849), a famous Samogitian (Lowland Lithuanian) naturalist and Franciscan Father, wrote the fundamental botanical work Tayslόs Augumyynis (The System of Plants) in his native Northern Lowland subdialect of Kretinga in 1843 (the manuscript is kept in the Lithuanian National Library: f.124 - 1). In this book he described 643 phanerogams and over 150 cryptogams and funguses. Tayslόs Augumyynis was not entirely published, but later it became the basic work for modern Lithuanian botanical terminology. Pabrėža created terms by three means: 1) making terms out of folk lexis, 2) producing neologisms, 3) borrowing terms (from other languages). The article deals with suffixal names (neologisms) of phanerogams in Tayslόs Augumyynis. The suffixal names make up 27% of all the derivatives in his work. Pabrėža creates suffixal names of phanerogams with 25 suffixes and their variants. Four suffixes are the most productive: -ūnas (-ė); -utis (-ė); -ytė; -elis (-ė); with each of these suffixes Pabrėža created at least five names. Over 20 of Pabrėža’s suffixal names of phanerogams made their way into the modern Lithuanian botanical terminology. [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2034
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 56    Downloads: 3
Export: