A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Baltic key to the etymology of Germanic *aikô "oak"
In the Journal:
Baltistica. 2002, t. 37, Nr. 1, p. 23-24
Keywords:
LT
Vokiečių kalba / German language; Žodžių kilmė. Etimologija / Word origin. Etymology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūloma baltiška etimologinė germanų ąžuolo pavadinimo *aikô interpretacija. Baltiškojo etimologinio aiškinimo idėja straipsnio autoriui kilo iš Falk‘o pasiūlyto slavų medžio pavadinimo *dobъ 'ąžuolas' leksinio atitikmens lietuvių kalboje, kurio forma turėtų būti dumbas (realiai – dumbė = duobė), veiksmažodžio dumbu : dubti vedinio. Falko etimologija siūlo pirminę semantinę reikšmę „[medis] su įdubomis“. Analogišką semantinę motyvaciją germanų ąžuolo pavadinimo šakniai *aik- turi lietuvių kalbos aiža 'įtrūkis', latvių aiza 'įtrūkis, skiltis'. Prūsų eyswo 'žaizda' galimai yra skolinys iš slavų *ezva 'randas, žaizda', taip pat 'duobė, skylė'. Jei siūloma etimologija yra teisinga, ne tik slavų *dobъ, bet ir visi ąžuolo pavadinimai, padaryti iš šaknies *aig-, randami germanų, taip pat galimai lotynų ir graikų kalbose, atspindi pirminę semantinę motyvaciją „[medis] su įdubomis“ arba „[medis] su įtrūkusia žieve“ ar pan.Reikšminiai žodžiai: Vokiečių kalba; Etimologija; German language; Etymology.

ENThe paper proposes a Baltic etymological interpretation of the Germanic name for oak, *aikô. The author came up with the idea of the Baltic etymological interpretation from Falk’s proposed lexical equivalent of Slavic tree name *dobъ [oak] in Lithuanian, in the form of dumbas (actually dumbė [pit]), a derivative from verb dumbu : dubti. Falk’s etymology suggests the initial semantic meaning “[tree] with cavities”. Analogical semantic motivation for the root of the Germanic oak name *aik- is found in Lithuanian aiža [crack], Latvian aiza [crack, split]. Prussian eyswo [wound] might possibly be borrowed from Slavic *ezva [scar, wound, also pit, hole]. If the proposed etymology is correct, not only Slavic *dobъ, but also all names of oak made from root *aig-, found in Germanic and possibly Latin and Greek languages, reflect the initial semantic motivation “[tree] with cavities” or “[tree] with cracked bark”, etc.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33884
Updated:
2018-12-17 11:03:02
Metrics:
Views: 19    Downloads: 3
Export: