Lietuvių kalbos entomonimai: nominacija ir motyvacijos modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos entomonimai: nominacija ir motyvacijos modeliai
Alternative Title:
Lithuanian entomonyms: nomination and models of motivation
In the Journal:
Res humanitariae. 2021, t. 29, p. 214-237
Keywords:
LT
Entomonimai (vabzdžių pavadinimai); Vabzdžiai; Semasiologija; Onomasiologija; Nominacija; Motyvacija; Motyvacijos modelis.
EN
Entomonyms (insect names); Insects; Semasiology; Onomasiology; Nomination; Motivation; Model of motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami lietuvių kalbos liaudiški entomonimai (vabzdžių pavadinimai). Remiamasi kompleksinio lingvistinio tyrimo metodologine praktika, kai derinami semasiologiniai ir onomasiologiniai leksikos tyrimo būdai. Pagrindiniai empirinės medžiagos šaltiniai – LKŽe ir trylika tarminių žodynų. Išsami leksikografijos šaltinių analizė padėjo nustatyti entomonimų teminės grupės aprėptį. Entomonimai tiriami kaip nominacijos ir motyvacijos proceso rezultatai. Nustatytas santykis tarp motyvuotų ir nemotyvuotų entomonimų teminės grupės narių, dominuojančios nominacijos rūšys, būdai, priemonės, svarbiausi motyvacijos požymiai bei motyvacijos modelių įvairovė. [Iš leidinio]

ENThe article presents an analysis of Lithuanian folk entomonyms (insect names). Folk entomonyms make up a system, both from a semasiological and an onomasiological point of view. The analysis of detailed semasiological (lexicographic) dictionaries allowed us to determine the approximate boundaries of the entomonym thematic group. On the basis of data from lexicographical sources, it can be stated that the investigated thematic group has over 300 invariant lexemes. Folk entomonyms have formal variants, derivative and lexical synonyms. The most numerous groups of derivative and lexical synonyms consist of words for: a bee (32), a cockchafer (26), a ladybird (22), a dragonfly (20), a louse (19), a fly (17), and a grasshopper (17). A total of over 30 folk species (genus) has been identified. The onomasiological system of entomonyms consists of unmotivated (16%) and motivated (84%) nomination types. Due to the ways of inclusion into the language system, unmotivated nominathemes are internal (70%) and external (30%) types of nomination. The predominance of the motivated nominathemes is considered a universal phenomenon of the lexical system. According to the formal structure, motivated entomonyms are single-root (74%) or multi-root (26%). The nomination types of motivated single-root entomonyms are affixic (56%), semantic (16%), and substantive (2%); and multi-root are composite (18%), and collocation (8%). The most productive form of affixic nomination is suffixation (85%).Among the most productive affixic nomination instruments, the following suffixes have been identified: -elė/-ėlė, -elis/-ėlis, -(i)ukas, -lys, -inas. The most characteristic semantic motivation models of entomonyms were determined according to the explicit expression of lexical motivators. According to the cognitive features of a higher level of abstraction, models of motivation connect to certain types. The onomasiological system of entomonyms consists of five types of model of motivation: comparative (40%), descriptive (35%), functional (12%), locative (8%), and temporative (5%). [From the publication]

DOI:
10.15181/rh.v28i0.2405
ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/96571
Updated:
2022-08-08 21:52:14
Metrics:
Views: 5
Export: