Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kai kurie frazeologiniai belemnito pavadinimai
Alternative Title:
Lithuanian phraseological names of belemnite
In the Journal:
Kalbotyra. 2009, t. 54 (2), p. 133-139
Keywords:
LT
Belemnitas; Etninė kultūra; Etnolingvistika; Frazeologiniai pavadinimai; Frazeologinis pavadinimas; Kalbos stereotipas; Motyvacija / Motivation; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Belemnite; Ethnic culture; Ethnolinguistics; Linguistic stereotype; Phraseological name; Phraseological names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami lietuviški frazeologiniai belemnito vardai, kurie yra susiję su mitinių būtybių (laumės, velnio, kauko, raganos, Perkūno ir kt.) pavadinimais. Atkreipiamas dėmesys, kad kai kurie frazeologiniai mitologiniai belemnito pavadinimai yra paplitę įvairiose lietuvių kalbos tarmėse, kai kuriose tarmėse belemnitas gali būti vadinamas specifiškai, o kai kuriais atvejais atskirose tarmėse jo frazeologinis pavadinimas su mitologinių personažų vardais apskritai nesiejamas (belemnitas, pavyzdžiui, gali būti vadinamas „skauspeniu“ ar dėl konkrečių jo panaudojimo priežasčių liaudies medicinoje darybiškai perinterpretuotas „skauspiliu“). Publikacijoje atskirai išanalizuojami populiariausi belemnito frazeologiniai mitologiniai vardai - „laumės pirštas“, „velnio pirštas“, „kaukaspenis“, „Perkūno kulka“, „laumės papas“, „raganos papas“, „adušio spenys“ ir kt., pateikiama galima šių vardų atsiradimo lietuvių kalboje ir kultūroje motyvacija. Belemnito pavadinimų įvairovė rodo, kad šis akmuo svarbus liaudies kultūrai: šie jo pavadinimai - tai vadinamieji kultūros terminai. Jie negali būti suvokiami be plataus folklorinio ar apskritai etnokultūrinio konteksto, į kurį būtina atsižvelgti juos tiriant. Straipsnio išvadose teigiama, kad kartografavus belemnito pavadinimus ir nustačius jų paplitimo arealus, būtų įmanoma ir lyginamoji šio kultūros termino analizė, apimanti kelias kalbas ir kultūras.

ENThe paper analyses Lithuanian phraseological names of belemnite which are related to the names of mythic creatures (hag, devil, sprite, witch, the Thunderer, etc.). It should be noted that certain phraseological mythological names of belemnite are spread in various Lithuanian dialects. In some dialects belemnite may be given specific names, whereas in some cases individual dialects do not associate its phraseological name with the names of mythological characters (belemnite, for example, may be called skauspenis or reinterpreted as skauspilis due to its specific usage in folk medicine). The publication analyses the most popular phraseological mythological names of belemnite: laumės pirštas [hag’s finger], velnio pirštas [devil’s finger], kaukaspenis [sprite’s teat], Perkūno kulka [Thunderer’s bullet], laumės papas [hag’s breast], raganos papas [witch’s breast], etc., and presents possible motivation of the occurrence of these names in the Lithuanian language and culture. The diversity of belemnite names shows that this stone is important for folk culture: these names are the so-called cultural terminology. They are impossible to understand without a broad folkloric or generally ethnocultural context which must be taken into consideration when exploring these terms. The conclusions of the paper state that after the names of belemnite are cartographed and the areas of their spread are identified, a comparative analysis of this cultural term, covering several languages and cultures, will be possible.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25851
Updated:
2018-12-20 23:26:06
Metrics:
Views: 81    Downloads: 7
Export: