Augalų pavadinimai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką, bei jų sinonimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Augalų pavadinimai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką, bei jų sinonimai
Alternative Title:
Plant Names indicating Origin, Habitat, Time of Bloom or Vegetation of the Plants and Synonyms thereof
In the Journal:
Lituanistica. 2005, Nr. 2, p. 46-57
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Augalų pavadinimai; Sinonimai; Names of plants; Synonym.
Keywords:
LT
Augalų pavadinimai; Sinonimai / Synonyms; Terminija / Terminology.
EN
Synonym.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje išsamiau analizuojami trijų motyvacinių grupių augalų pavadinimai, vartojami šiaurės panevėžiškių patarmėje, t. .y. aptariami vardai, nurodantys augalo kilmę, augimo vietą ir žydėjimo ar vegetacijos laiką. Trumpai palyginami mokslinėje botanikos nomenklatūroje ir liaudies kalboje vartojami pavadinimai, aptariamas liaudiškų vardų paplitimas, vardo parinkimo motyvai, nurodoma, kokiais vardais tas pats augalas vadinamas kitose tarmėse ir kalbose. Kaip rodo surinkta ir straipsnyje analizuojama medžiaga, visai negausiai lietuvių kalbos tarmėse vartojama vardų, nurodančių augalo augimo vietą ar kilmę. Palyginus lietuvių tarmėse ir mokslinėje botanikos nomenklatūroje vartojamus augalo kilmę pabrėžiančius vardus matyti, kad tarmėse įvardijant augalo gentį (ar rūšį) dažniausiai pavadinimo šaknimi eina gerai žinomų žemynų, valstybių ar miestų vardai (pvz., amerikonkà, palangà ‘galinsoga’ (Galinsoga), švedùkai ‘baltieji dobilai’ ir pan.). Tuo tarpu bendrinėje kalboje augalų rūšių vardai kartais sudaromi ir su labai retais vietovardžiais. Kiek daugiau šnektose užrašyta žydėjimo ar vegetacijos laiką nurodančių augalų vardų. Norint pabrėžti augalo žydėjimo laiką, šiaurės panevėžiškių šnektose pavadinimų šaknimi dažniausiai eina konkretūs mėnesį, šventę ar paros dalį reiškiantys žodžiai. Mokslinėje botanikos nomenklatūroje vartojami šios motyvacinės grupės augalų genčių vardai yra kiek abstraktesni nei liaudiški pavadinimai, nes jų šaknimi eina bendresnės reikšmės laiką žymintys būdvardžiai. [Iš leidinio]

ENThe article goes into more detailed analysis of plant group names used in the sub-dialect of the Northern Panevėžys region i.e., names of plants indicating origin, habitat and time of bloom and vegetation. A brief comparison of names used both in the scientific nomenclature of botany and the ones used in the colloquial language is provided, the spread of colloquial names, motivation for choice of name are discussed, and the names of the same plant in other dialects or languages are also presented. There are very little names, indicating habitat or origin of the plant, used in sub-dialects of the Lithuanian language according to the data collected and studied. A comparison of plant names, emphasising its origin used in both the scientific nomenclature of botany and dialects of the Lithuanian language, shows that names of well-known continents, countries or cities (e.g., amerikonkà ‘the American’, palangà, ‘galinsoga’ (Galinsoga), švedùkai ‘the Swedish’ – baltieji dobilai ‘white clover’ etc.) are used as the root of a plant name when naming the genus (or species) of a plant in dialects. And names of plant species are sometimes formed with the very rare names of places in the literary language. Little more names of plants indicating the time of bloom or vegetation have been recorded in sub-dialects. Specific word meaning a month, celebration or a part of the day are used as the roots of plant names in the sub-dialects of the Northern Panevėžys region if the time of bloom has to be emphasised. Names of plant genus used in the scientific nomenclature of botany are more abstract than the ones used in the colloquial language, as the adjectives meaning more general time form the roots of those names.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2073
Updated:
2018-12-17 11:35:45
Metrics:
Views: 89    Downloads: 10
Export: