Magiškumo sugestija: laumė - ragana - burtininkė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Magiškumo sugestija: laumė - ragana - burtininkė
Alternative Title:
Magic suggestion: fairy - witch - sorcerer
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2002, 23, p. 155-164
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Burtininkė; Laumė; Lietuvių pasaulėžiūra; Magija; Mitinės būtybės; Moteris; Ragana; Fairy (Laumė); Laumė (fairy); Lithuanian folklore; Lithuanian world-view; Magic; Mythical creatures; Sorcerer; Witch; Women.
Keywords:
LT
Burtininkė; Laumė; Lietuvių pasaulėžiūra; Magija; Mitologija / Mythology; Moterys / Women; Ragana.
EN
Fairy (Laumė); Laumė (fairy); Lithuanian folklore; Lithuanian world-view; Magic; Sorcerer; Witch.
Summary / Abstract:

LTTradicinėje žodinėje kultūroje moters suvokimas sietinas su burtų ir magijos pasauliu, ateities vizijomis, iliuzijų ir paslapties būtimi. Didysis moterystės stebuklas, kaip meilės duotis, yra moters kuriamųjų galių raiška. Kurdama pasaulį, moteris kuria ir meilę jame. Tradiciniame pasaulėvaizdyje pasaulio pavaldumas moteriai suprantamas kaip nepaprastų – maginių – gebėjimų panaudojimas. Tikėjimų ir papročių, sakmių ir pasakų gausoje moteriškumo reprezentacija yra įvairialypė, praradusi reikšminį vientisumą ir pateikianti polivalentišką pavidalą. Aptarti moters mitinių personalijų (laumės, raganos, burtininkės) tapatumus ir parodyti šių subjektų bendrybių raišką yra šio straipsnio tikslas. Moters pasaulis be galo sudėtingas: ar ji būtų mitinė būtybė – deivė, ar demoniškų galių turinti, ar tik paprasta moteris, burtų priemonėmis siekianti meilės. Jai būdingi tie patys norai, troškimai ir siekiai, išreiškiant ir išsaugant savo moteriškąją prigimtį. Trys moteriškos personalijos – laumė, ragana, burtininkė – tarpusavyje yra susijusios, įgijusios viena kitos bruožų. Jas sunku, bet įmanoma identifikuoti, apibrėžiant bendros ir savarankiškos raiškos ir veiklos sritis, parodant specifines moteriškos magijos priemones, kaip įtaigią lyties manifestaciją. Ikikrikščioniški moteriški vaizdiniai kito, naujoms krikščioniškoms nuostatoms skverbiantis į lietuvių kultūrą. Tai liudija ir moteriškoji magijos pusė – polivalentiška, įvairialypė, koherentiška, kaip ir visa mūsų patirtis.

ENThe archaic relics preserved in traditional Lithuanian culture, as well as the old historical sources and the mythological and cultural insights, inspired by the modern points of view, suggest the existence of magical female images, while projecting the past into the present. The three supernatural females, namely, the fairy (laumė), the witch and the sorcerer, are closely interrelated, having acquired each other's traits. It is difficult, although still possible nevertheless, to separate and identify them by defining the common and individual spheres of their activities, by pointing out the specific means of female magic, as a suggestive manifestation of gender. The Christian attitudes, penetrating into Lithuanian culture, have changed and modified the pre-Christian female images as well. "The archaic culture was far from being homogeneous, just as the modern one" (V. Kavolis). The female side of the magic also testifies to the same point, being multidimensional, diverse and coherent, precisely as our whole experience is. [text from author]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40024
Updated:
2018-12-17 11:06:03
Metrics:
Views: 70    Downloads: 13
Export: