Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje : nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Karjeros projektavimo gebėjimai žinių visuomenėje: nauji iššūkiai profesiniam konsultavimui ir karjeros planavimui
Alternative Title:
Career designing skills in the knowledge society: new challenges for vocational counselling and career planning
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2003, Nr. 6, p. 66-75
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas karjeros projektavimo kaip visą gyvenimą trunkančio proceso fenomenas ir reikšmė žinių visuomenėje, jo struktūra, ugdymo karjerai ir karjeros planavimo santykis su profesiniu konsultavimu ir karjeros konsultavimu, atskleidžiamas profesinės karjeros tyrimų ir konsultavimo santykis karjeros projektavime, aptariamos svarbiausios karjeros projektavimo funkcijos ir gebėjimai žinių visuomenės raidos etape. Apibrėžiama profesinio konsultavimo ir karjeros konsultavimo paskirtis ir jų sąveika visą gyvenimą trunkančio karjeros projektavimo procese. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the phenomenon of career designing as a lifelong process and its importance in the knowledge society, its structure, career education and career planning in relation to vocational counselling and career counselling, reveals the relationship between research on vocational career and counselling in career designing, discusses major career designing functions and skills in the knowledge society. Vocational counselling and career counselling purpose and interrelation in lifelong career designing process are defined. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/50293
Updated:
2020-04-11 13:04:44
Metrics:
Views: 94    Downloads: 35
Export: