Training of career counsellors : needs, issues and perspectives

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Training of career counsellors: needs, issues and perspectives
Alternative Title:
Karjeros konsultantų rengimas: poreikiai, problemos ir perspektyvos
In the Journal:
Pedagogika. 2010, 97, p. 50-59
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjeros projektavimas; Kompetencijos; Mokymo poreikiai; Kvalifikacijų modelis; Career designing; Competency; Training needs; Qualification model; Methodology.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Kompetencijos / Competencies; Pedagogika / Pedagogy; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTKarjeros projektavimas laikomas vienu svarbiausiu mokymosi visą gyvenimą politikos įgyvendinimo elementu. Pripažįstama, kad tokiam mokymuisi skatinti ir palaikyti reikalingas integruotas ar holistinis požiūris į karjeros projektavimą, apimantis tris dimensijas: trukmės, platumo ir gilumo. Trukmės dimensija reiškia, kad konsultavimas karjeros klausimais, kaip vienkartinė paslauga, padedanti priimti profesinį sprendimą, daugiau nebepriimtina. Per gyvenimą žmogus priverstas ne kartą keisti darbinę veiklą, nuolat tobulinti savo gebėjimus bei prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos reikalavimų. Todėl jam reikalingas visą gyvenimą trunkantis konsultavimas karjeros klausimais. Platumo dimensija susijusi su vis didėjančio konsultavimo karjeros klausimais intervencijos į daugelį žmogaus gyvenimo sričių poreikio. Si dimensija reikalauja, kad į pirmą vietą būtų iškeltas žmogus, o ne jo problema. Pabrėžiama, kad reikalingos tokios konsultavimo veiklos, kurios būtų nukreiptos į visą gyvenimą trunkančio karjeros projektavimo gebėjimų plėtojimą bei padėtų žmogui pasirengti gyvenimo planą. Trečioji, karjeros projektavimo platumo, dimensija susijusi su gyvenimo kokybe. Pabrėžiama pagalbos žmonėms, padedant jiems ieškoti gyvenimo tikslo bei prasmės, svarba. Karjeros konsultantų rengimui, kaip rodo atlikti tyrimai, daugelyje Europos šalių skiriama nepakankamai dėmesio. Karjeros konsultantais dirba labai skirtingą išsilavinimą ir patirtį turintys specialistai, baigę įvairius, neretai atsitiktinius, profesinio tobulinimo kursus. Šie specialistai neturi aiškaus profesinio identiteto, trūksta aiškaus ir tikslaus karjeros konsultanto veiklos sričių ir funkcijų apibrėžimo.Visa tai turi neigiamos įtakos karjeros konsultantų teikiamų paslaugų kokybei. Europos šalyse apie karjeros konsultantų rengimo problemas plačiai diskutuojama, joms spręsti imamasi įvairių iniciatyvų. Lietuvoje taip pat pradėtos kurti prielaidos šiai problemai spręsti. Vykdant Europos struktūrinių fondų projektus parengti Karjeros konsultanto profesijos bei profesinio rengimo standartai, parengta ir įgyvendinta karjeros projektavimo magistrantūros studijų programa. Dauguma karjeros konsultantais dirbančių žmonių Lietuvoje neturi specialaus profesinio pasirengimo, tačiau nemažai žinių ir įgūdžių jie įgijo per darbinę patirtį. Todėl, galvojant apie tokių konsultantų praktikų profesinio rengimo modelį, svarbu išsiaiškinti jų mokymosi poreikius. Tam reikia parengti karjeros konsultantų mokymosi poreikių nustatymo metodiką. Taikant šią metodiką nustatyti aktualūs karjeros konsultantų mokymosi poreikiai padėtų užtikrinti veiksmingesnes karjeros konsultantų rengimo ir profesinio tobulinimo veiklas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENIn article the role of career counselling in context of lifelong learning is presented. The main issues of career counsellor's training across the Europe are reviewed. Also the preconditions for career counsellors training in Lithuania are discussed and developed methodology for identification of career counselling practitioners' training needs is presented. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25008
Updated:
2018-12-17 12:41:28
Metrics:
Views: 30    Downloads: 15
Export: