Ugdymo karjerai socialinės prielaidos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo karjerai socialinės prielaidos
Alternative Title:
Social issues in career education
In the Journal:
Tiltai. Priedas. 2004, Nr. 18, p. 77-86. Edukologija
Keywords:
LT
Determinizmas; Karjera; Karjera, ugdymas karjerai; Socialinis; Socialinis veiknys; Socialinis veiksnys; Socialinė prielaida; Socializacija; Sociologija; Ugdymas karjerai.
EN
Career; Career education; Social; Social determination; Social factor; Social factor,; Social presumption; Socialization; Sociology.
Summary / Abstract:

LTUgdymo karjerai metodologijoje akivaizdus sistemiškumo ir daugiadalykiškumo trūkumas. Užsienyje ir Lietuvoje atliktuose karjeros tyrimuose didžiausias dėmesys tradiciškai skiriamas psichologiniams subjektyviuosius, vidinius karjeros veiksnius akcentuojantiems požiūriams. Tuo tarpu socialinis karjeros sąlygotumas iki šiol yra mažai tyrinėtas ir švietimo politikoje bei ugdymo karjerai praktikoje nepakankamai atskleidžiamas. Šiame tyrime karjera konceptualizuojama kaip asmenybės ir socialinės aplinkos sėkmingos sąveikos rezultatas, reikšmingas ne tik individualiajai, bet ir socialinei pažangai. Pagrindžiama karjeros socialinio sąlygotumo veiksnių paradigma. Analizuojamos galimybės edukacinėmis strategijomis neutralizuoti arba švelninti neigiamą socialinių veiksnių įtaką asmenybės karjeros pasirinkimui ir vystymui. [Iš leidinio]

ENIt is evident shortage of systemic and multidimensional approaches in the methodology of career education. The main attention traditionally is given to the psychological views analysing subjective and intrinsic career factors in the studies made abroad and in the Lithuania. Social issues determining career development are understudied up to now and poorly represented in the educational policy and practice. In the article career is conceptualized as a result of the effective interaction between a person and a social environment, which is important not only for the individual progress, but for the social prosperity too. The paradigm of career social determinism is presented. The possibilities to use educational strategies reducing negative influence of social factors on career choice and development are analysed. [Text from author]

ISSN:
1648-3979
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46756
Updated:
2019-01-08 18:42:30
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: