Socialinius mokslus studijuojančių universiteto studentų profesinės identifikacijos formavimąsi ribojantys veiksniai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinius mokslus studijuojančių universiteto studentų profesinės identifikacijos formavimąsi ribojantys veiksniai
Alternative Title:
Factors limiting formation of professional identity of unmiversity students in social sciences field
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2009, Nr. 1 (22), p. 83-91
Keywords:
LT
Socialinis mokslas / Social science; Studentai / Students; Universitetai / Universities.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas socialinių mokslų krypties studijų programą studijuojančio studento profesinės identifikacijos tyrimo aktualumas. [...] Tyrime dalyvavo sociologijos, psichologijos, socialinio darbo, socialinės edukologijos, teisės ir valdymo, vadybos ir verslo administravimo bei viešojo administravimo studijų programų studentai. Fenomenografinės analizės metodu nustatyti ir apibūdinti neigiami studento profesinės identifikacijos studijų kryptyje veiksniai, pasireiškiantys keliais lygmenimis (pavyzdžiui, studento, studento ir dėstytojo sąveikos, studijų curriculum), išryškinant pasekmes ir galimus edukacinius sprendimų būdus. [...] Nustatytos, kompleksinės studento profesinės identifikacijos socialinių mokslų krypties studijose kliūtys, kurios išryškėja asmens charakteristikų sąveikos ir studijų curriculum lygmenimis. [...] Tyrimas išryškino, jog studentui nesuprantama studijų curriculum sudarymo logika, neprofesionalus ugdymo turinio įgyvendinimas. Per menka orientacija į studijų krypties pažinimą bei menkai išvystyta studento informacijos analizės, Sintezės ir integravimo į jau turimą žinių sistemą kompetencija lemia studento emocinį bei kognityvinį atsitraukimą nuo studijų turinio, o tai skatina motyvacijos studijuoti mažėjimą. Studentas patiria kliūčių, stengdamasis pažinti studijų sritį, n e susiformuoja studijuojamos srities paveikslo. Nesėkmingai gilindamasis į profesines teorines koncepcijas, studentas įžvelgia studijų prasmės, todėl, galimas studento sprendimas netęsti pasirinktos studijuoti krypties pažinimo po studijų. Taigi, sutrinka studento profesinės identifikacijos studijų kryptyje procesas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Studento profesinė identifikacija; Neigiami profesinio identiteto formavimosi veiksniai universitete; Profesionalizacija; Student's professional identity formation during studies; Limitin factors of professional identity formation at university; Profesionalization; Profesinė identifikacija; Universitetinės studijos; Socialinių mokslų studijos; Studijų vertinimas; Vocational identity; University studies; Social science studies; Assessment of studies.

ENThe article presents the results of a qualitative research into factors limiting formation of professional identity of students who study in social sciences field.[...] The aim of the research is to identify and describe factors that limit professional identity formation of students of Social Sciences field. [...] From the educational point of view, the most significant negative factors are: lack of systemic point of view in logics of creating the study curriculum and content of particular studies' subjects, as well as lack of professional implementation of study curriculum. There were also identified secondary factors, for example: non-individualised studies admission procedures and non-rational studies practise. Research results show that in a process of studies curriculum construction the most significant factors are fragmentary reiteration of content in various studies' subjects, as well as lack of presentation of the studies field and profession during lectures. Thus problems of lack of expertise of a teacher as well as insufficiently developed learning competencies of a student arise as second rank factors. The research results also show that a student loses interest in studies in those cases when there is no clear focus on the profession, when a student does not understand the logics of the studies' curriculum, or there is unprofessional realization of curriculum in particular studies' subjects, as well as when student has no well-developed information analysis and systematizing skills, one does not know how to create individual knowledge system. Thus student's emotional and cognitive distancing from the learning topics is followed by decreased study motivation. In this case the student encounters obstacles to get familiar with professional field and does not create a picture of the profession. [...]. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20912
Updated:
2018-12-17 12:27:12
Metrics:
Views: 42    Downloads: 10
Export: