Teoriniai bibliotekininkų karjeros projektavimo aspektai mokymosi visą gyvenimą koncepcijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teoriniai bibliotekininkų karjeros projektavimo aspektai mokymosi visą gyvenimą koncepcijos kontekste
Alternative Title:
Theoretical aspects of librarian career design in the context of life-long learning concept
In the Journal:
Keywords:
LT
Bibliotekininkai; Karjera; Karjeros projektavimas; Mokymasis visą gyvenimą.
EN
Career; Career desingning; Librarians; Lifelong learning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama karjeros projektavimo esmė mokymosi visą gyvenimą koncepcijos kontekste, laikantis nuostatos, kad nuolatinis mokymasis) yra esminis kriterijus, lemiantis individo sėkmingą karjerą bei organizacijos išlikimą. Teoriniai samprotavimai grindžiami naujais reikalavimais bibliotekininko veiklai, iškilusiais vykstant globalizacijos ir Europos integracijos procesams, nuolatinio mokymosi paradigmai tampant reikšmingu informacinės visuomenės požymiu. Atsižvelgiant į karjeros sampratą, išskiriami ir charakterizuojami karjeros projektavimo principai, apibūdinami besikeičiantys bibliotekininko vaidmenys. Pateikta teorinė apžvalga remiasi sisteminiu požiūriu į karjeros projektavimą. Joje akcentuojama, kad sparčiai kintanti ekonominė, socialinė ir technologinė aplinka sąlygoja bibliotekininko karjeros pokyčius, pabrėžiamas mokymosi visą gyvenimą reikšmingumas transformacijas išgyvenančioje šalyje. Aptarus svarbiausius karjeros projektavimo komponentus, straipsnyje pateikiamas bibliotekininkų karjeros projektavimo teorinis modelis. [Iš leidinio]

ENThe essence of career planning in the context of lifelong teaming concept is discussed in the article, keeping the attitude that continuous teaching (learning) is an important criterion determining the successful career of an individual and the survival of the organisation. Theoretical reasoning is based on new requirements for the librarian’s activities, which emerge in the processes of globalisation and European integration, when the paradigm of continuous learning is becoming a significant feature of the information society. Considering the concept of the career, the principles of career design are distinguished and characterised; the changing roles of the librarian are described. Presented theoretical overview is based on the systematic approach to career design. It is also stressed that the rapidly changing economic, social and technological environment conditions the changes in the librarian's career; the importance of lifelong learning in the country undergoing transformation is emphasised. After discussing the key components of career design, the theoretical model of librarian career design is presented in the article. [From the publication]

ISSN:
1822-3648
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/69617
Updated:
2019-07-18 14:20:50
Metrics:
Views: 100    Downloads: 3
Export: