Ilgalaikių bedarbių profesinio konsultavimo metodai ir technikos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ilgalaikių bedarbių profesinio konsultavimo metodai ir technikos
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2013, Nr. 24, p. 100-112
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Profesinis konsultavimas; Ilgalaikiai bedarbiai; Darbo biržos konsultantai; Vocational consulting; Long-term unemployed; Consultant.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Ilgalaikiai bedarbiai; Profesinis konsultavimas.
EN
Consultant; Vocational consulting.
Summary / Abstract:

LTTinkamos profesijos pasirinkimas gali lemti asmens konkurencinį pranašumą globalioje darbo rinkoje. Dėl to kokybiškos, efektyvios ir laiku teikiamos profesinio konsultavimo paslaugos yra vienos iš svarbiausių garantijų siekiant tiek asmens, tiek ir visos visuomenės poreikių tenkinimo. Atsižvelgiant į profesinio konsultavimo svarbą, straipsnyje analizuojamas profesinis konsultavimas, aptariama profesinio konsultavimo sąvoka, jos daugialypiškumas, kompleksiškumas, analizuojami profesinio konsultavimo metodai ir technikos, taikomos konsultavimo procese. Remiantis atlikto kokybinio tyrimo duomenimis įvertintos Šiaulių apskrities ilgalaikiams bedarbiams teikiamos profesinio konsultavimo paslaugos ir jų kokybė. [Iš leidinio]

ENThe increasing process of globalization and Europeanization induces some changes in the labour market. Unemployment and long-term unemployment is one of the most relevant and intractable problems in Lithuania, therefore the services offering vocational consulting should be efficient and a good quality. Vocational consulting services are dedicated for people in order to help to identify theirs interests, to develop career planning and skills of career management, to create effective plans of career. These services help persons to adapt to the economic and labour market changes. The subject of the research is methods using in the process of long-term unemployed vocational consulting. The aim of the present study is to evaluate vocational consulting services in order to identify the methods and techniques, which are applicable in the process of vocational consulting of long-term unemployed. The article consists of three parts: the first part gives the information about vocational consulting. In this part, the concepts of vocation, vocational consulting, vocational orientation, and vocational information have been analyzed. Also, the multiplicity of the concepts of vocational consulting has been examined there. The second part of this research gives the compendium of the different vocational consulting methods and techniques. Finally, the qualitative research has been presented in the third part of this work. The research has been presented in the article in order to characterize the methods and techniques of vocational consulting. Also, this research has been done in order to highlight consultant's opinion about long-term unemployed. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52481
Updated:
2018-12-17 13:39:37
Metrics:
Views: 31    Downloads: 8
Export: