Mokytojų, pakeitusių profesinės veiklos darbo pobūdį, muolatinio mokymosi ypatumai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokytojų, pakeitusių profesinės veiklos darbo pobūdį, muolatinio mokymosi ypatumai
Alternative Title:
Peculiarities of permanent learning of teachers who changed the character of professional working activity in Utena district
In the Journal:
Edukacinės studijos. 2008, 4, p. 40-50
Keywords:
LT
Utena; Lietuva (Lithuania); Karjera / Career; Kompetencijos / Competencies; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTMokytojų, pakeitusių profesinės veiklos darbo pobūdį, mokymosi ypatumai Lietuvoje nėra plačiai tyrinėti. Pertvarkant mokyklų tinklą ir norint optimaliau panaudoti turimą pedagogų potencialą, reikalinga išsamesnė mokytojų, jau pakeitusių profesinės veiklos darbo pobūdį, mokymosi poreikių ir galimybių mokytis analizė. Straipsnyje pateikta mokytojų, pakeitusių profesinės veiklos darbo pobūdį, nuolatinio mokymosi poreikių ir ypatumų analizė leis padaryti efektyvesnį mokytojų perkvalifikavimo procesą Utenos rajone, tikslingiau panaudojant perkvalifikavimo studijoms skirtas lėšas ir patenkinant mokytojų nuolatinio tobulėjimo poreikius. Persikvalifikavimas, naujos specialybės įgijimas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas - šiandien numatomos kaip svarbiausios sąlygos mokytojų bedarbystei sumažinti. Taigi labai svarbu ne tik analizuoti susidariusią situaciją, bet ir numatyti persikvalifikavimo studijų poreikį bei išanalizuoti mokytojų, pakeitusių darbo pobūdį, mokymosi motyvaciją, poreikius, galimybes. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karjera; Karjera, kompetencijos, kvalifikacija, poreikis, profesija, veikla; Kompetencijos; Kvalifikacija; Poreikis; Profesija; Veikla; Activities; Career; Career, Competencies, Qualifications, Need, Profession, Activity; Competences; Need; Profession; Qualification.

ENThe topicalities of these days determine the changes of development process. Renewing the system of education it is necessary to improve the qualitative constitution of pedagogical staff because an efficient and professional competence of pedagogues is important factor of development quality. The retraining, acquirement of new profession and a permanent improving of qualification are remaining the most important ways to reduce the danger of teachers’ unemployment. The practical signification of work: Retraining of teachers and acquirement of new profession are foreseen as the most important conditions to reduce unemployment of teachers. In every municipality is necessary a complete survey of reasons why teachers are learning or are not learning, the survey of needs and learning possibilities and also the survey of other reasons of permanent learning. It will let plan the material resources of developing institutions and will solve the necessity and expedience of learning and retraining. The analysis of needs and learning possibilities of teachers who changed the character of work will make the retraining process of teachers from Utena district more effective purposely using money allotted to retraining studies and meeting the needs of permanent improvement of teachers. [From the publication]

ISSN:
1822-9204
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66688
Updated:
2020-01-23 13:26:33
Metrics:
Views: 21    Downloads: 1
Export: