Vaikų globos namų auklėtinių profesinis informavimas kaip karjeros planavimo veiksnys

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų globos namų auklėtinių profesinis informavimas kaip karjeros planavimo veiksnys
Alternative Title:
Vocational information as a carrier planning factors for children's homes pupils
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 2, p. 59-66
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vaikai gyvenantys globos namuose, profesinis informavimas, karjeros planavimas; Vaikai, gyvenantys globos namuose, profesinis informavimas, karjeros planavimas; Children living in children's homes, vocational information, career planing; Children, orientation, career planning.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTGlobos namuose gyvenančių vaikų dažniau patiriamos psichologinės ir socialinės problemos, globos namų gyvenimo sąlygos lemia didesnį šių vaikų socialinį pažeidžiamumą ir apsunkina jų integraciją į visuomenę palikus globos namus. Profesinis informavimas padedant pasirinkti profesiją yra viena iš sąlygų, integruojantis ne tik darbo rinkoje, bet ir visuomenėje. Tikslinga ir laiku suteikta informacija padeda užtikrinti, kad vaiko priimtas sprendimas dėl būsimosios profesijos bus tinkamiausias jam pačiam. Straipsnio tikslas – pateikti žinių, kokios vaikų, gyvenančių globos namuose, profesinio informavimo galimybės. Tyrimas buvo atliktas Alytaus valstybiniuose vaikų globos namuose taikant individualaus pusiau struktūruoto interviu metodą. Tyrime dalyvavo aštuoni 15 – 18 metų vaikai ir dvi globos namų auklėtojos. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad rinkdamiesi būsimąją profesiją vaikai mažai vertina informaciją, kuri padėtų suprasti šios profesijos reikalavimus ir jos perspektyvą darbo rinkoje. Gauti rezultatai parodė, jog dėl žmogiškųjų išteklių stokos globos namai yra nepajėgūs pasinaudoti visomis profesinio informavimo paslaugomis. Išryškėjo būtinybė paskirti asmenį ar suburti grupę darbuotojų, kurie kuruotų profesinio informavimo sistemą globos namuose bei užtikrintų paslaugų tęstinumą vaikui išėjus iš globos namų. [Iš leidinio]

ENChildren who live in children‘s homes often suffer from psychological and social problems as well as poor living conditions. As a result, evidence suggests that this can badly affect their social life and integration into a wider social network when they leave the children’s home. A choice of right profession can help these children to integrate not only into the job market but also into the society. The necessary information provided at the right time will help to guarantee that decisions made by children will be the most suitable for themselves. The aim of this work is to find out about the possibilities of informing young people from children’s homes about employment prospects. The survey was carried out in the Alytus Children’s Home using the method of individual half-structured interview. Eight young people aged between 15 and 18 and 2 childcare workers participated in the survey. The survey reveals that young people do not tend to value the information which could help them to find out about their future job requirements and career prospects. The results also suggest that children‘s homes are not able to use all available services for informing young people about employment prospects because of the lack of human resources. There is clear evidence that the children‘s home needs a person or a group of people who could initiate a system of informing young people about professions and continue it when children leave the children‘s home. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33658
Updated:
2018-12-17 12:23:12
Metrics:
Views: 25    Downloads: 7
Export: