Valstybės tarnautojų pasitenkinimas darbu ir motyvacija mokytis : lytiškumo ir amžiaus efektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų pasitenkinimas darbu ir motyvacija mokytis: lytiškumo ir amžiaus efektai
Alternative Title:
Civil servants' job satisfaction and learning motivation: effects of gender and age
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2010, Nr. 31, p. 107-118
Keywords:
LT
Valstybės tarnautojai; Pasitenkinimas darbu; Motyvacija studijoms; Lytiškumo ir amžiaus efektai.
EN
Civil servants; Work satisfaction; Learning motivation; Gender and age effects.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pagrindžiamas poreikis tyrinėti amžiaus ir lytiškumo efektus, jų įtaką valstybės tarnautojų mokymosi motyvacijai ir pasitenkinimui darbu. Pabrėžiamas interesas tyrinėti ne tik socialinę lytį bet ir socialinį amžių darbo rinkos ir darbo organizacijų veiklos kontekste. Remiantis konkrečiu atrankiniu empiriniu apklausos tyrimu parodoma, kad Lietuvos valstybės tarnautojai apskritai pasižymi palankiomis mokymosi motyvacijos ir pasitenkinimo darbu charakteristikomis. Kartu atskleisti ryškūs amžiaus ir lytiškumo efektai. Jaunų ir pensinio bei priešpensinio amžiaus darbuotojų motyvacija prastesn÷ nei kitų amžiaus grupių. Ši išvada ypač galioja vyresnio amžiaus valstybės tarnautojams vyrams. Tirti parametrai minėtoje populiacijoje įgyja nukrypstančius įverčius, leidžiančius kalbėti apie specifinę socialinės rizikos ir latentinio diskriminavimo socialinę grupę. [Iš leidinio]

ENThis article explores the effects of age and gender on civil servants' learning motivation and job satisfaction. It underlines the interest to explore not only social gender but also social age in the context of labour market and labour organizations. It is highlighted that problems, which Western society and labour organizations face today due to age effects, are more complex than the problems arising from gender differences. The conducted survey indicated that the Lithuanian civil servants as a whole have a positive motivation for learning and expressed satisfaction with their job. At the same time, it revealed striking effects of age and gender. The workers of young, pre-retirement and retirement age have relatively poorer motivational characteristics than other age groups. This is especially valid for senior civil servants men, as well as men, representing the general population. Explored parameters of these populations become deviating and allow talking about specific social risks or latent discrimination against these social groups. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/26175
Updated:
2018-12-17 12:43:36
Metrics:
Views: 18    Downloads: 12
Export: