Karjeros projektavimas : svarbi efektyvaus nacionalinės kvalifikacijų sistemos funkcionavimo sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Karjeros projektavimas: svarbi efektyvaus nacionalinės kvalifikacijų sistemos funkcionavimo sąlyga
Alternative Title:
Career designing: important precondition for efficient functioning of national qualification system
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2006, Nr. 12, p. 36-53
Keywords:
LT
Karjera / Career; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama parodyti karjeros projektavimo svarbą sėkmingam nacionalinės kvalifikacijų sistemos funkcionavimui, detaliau atskleidžiant karjeros projektavimo reiškinio istorinę raidą bei kultūrinę kaitą įvairiose epochose. Formuluojami karjeros projektavimo filosofiją grindžiantys postulatai, detaliau analizuojama pagrindinė karjeros projektavimo filosofinė kategorija - pašaukimas. Aptariama jo samprata, reikšmė žmogaus gyvenime bei reiškimosi kriterijai. Analizuojamas gabumų bei gebėjimų santykis, aiškinami intelekto ir proto sąvokų skirtumai, atkreipiamas dėmesys į fenomenalizmo filosofijos reikšmę karjeros projektavimo metodologijai. Pateikiamas kritiškas požiūris į klaidingas IQ (intelligence quotient) sampratos traktuotes. Aptariami gabumų nustatymo būdai, aiškinama bendrųjų ir specialiųjų gabumų samprata bei reikšmė karjeros projektavimo metodologijai, formuluojami svarbiausi karjeros projektavimą grindžiantys principai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Karjeros projektavimas; Ugdymas karjerai; Profesinis pašaukimas.; Career; Designing; Career education; Vocation.

ENThe article aims to show the importance of career development for successful functioning of national qualifications framework, and more explicitly disclose historical and cultural issues of this phenomenon. The article delivers statements that substantiate the philosophy of career development, and explicitly analyses its main philosophic category – vocation. It analyses its concept, the role in people’s life, and manifestation criteria; discusses the proportion of abilities and skills, and the differences between the concepts of mind and intelligence; as well as pays attention to the importance of the philosophy of phenomenalism on career development techniques. The article delivers a critical view towards mistaken approaches to the concept of IQ (intelligence quotient); discusses methods of identifying people’s abilities; explains the concepts of general and specific abilities, and their importance on career development techniques; and formulates the basic principles of career development.

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9336
Updated:
2018-12-17 11:51:37
Metrics:
Views: 54    Downloads: 26
Export: