Factors that determine teacher's career development in the context of educational reform

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Factors that determine teacher's career development in the context of educational reform
Alternative Title:
Mokytojo karjeros raidą lemiantys veiksniai švietimo reformos kontekste
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2009, Nr. 2 (64), p. 16-25
Keywords:
LT
Karjeros inkarai; Karjeros raidos veiksniai; Pedagogo karjeros raida; Pedagogo karjeros raida, karjeros raidos veiksniai, karjeros inkarai.
EN
Career anchors; Factors determining career development; Teacher's career development; Teacher's career development, factors determining career development, career anchors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siekiama nustatyti mokytojų karjeros raidą lemiančius veiksnius švietimo reformos kontekste. Taikyti šie duomenų rinkimo ir apdorojimo metodai: mokslinės literatūros analizė, interviu, kokybinė turinio (content) analizė. Atskleidžiama pedagogo karjeros raidos samprata, pagrindžiami pedagogo karjeros raidą sąlygojantys veiksniai, pateikiama tyrimo metodika ir analizuojami bei interpretuojami tyrimo duomenys. Įvertinus požiūrių į karjerą įvairovę, straipsnyje laikomasi karjeros sampratos, apimančios asmeninę žmogaus karjeros raidą. Kiekvieno žmogaus, organizacijos ir visuomenės klestėjimas priklauso nuo to, kiek pavyksta surasti asmeniškai ir socialiai reikšmingus tikslus. Šiuo metu pradeda vyrauti naujoji karjeros valdymo koncepcija, kuri gali būti taikoma apibendrinant ir asmeninę karjeros raidą, ją suprantant kaip visą gyvenimą trunkantį turimos mokytojo kompetencijos vystymą ir naujų įgijimą, remiantis nuolatinio mokymosi, tobulėjimo ir meistriškumo kontinuumu. Tyrimas atskleidė, kad mokytojo karjera yra paremta pačių mokytojų pašaukimu, noru būti savo srities specialistais, noru pasiekti profesinio meistriškumo viršūnę. Nuolat besitęsianti švietimo kaita lemia pakitusią mokytojo karjeros sampratą bei naujus reikalavimus mokytojo karjeros raidai: technologijų supratimo būtinybė, organizacinės kompetencijos bei bendradarbiavimo svarba, pakitęs pedagogikos, dalyko išmanymas, mobilumas. Naujų žinių ir pasirengimo reikalauja naujų mokymo/si metodų diegimas, bendradarbiavimas su vaikais, pamokos organizavimas, audito vykdymas.

ENAt present, teachers and their careers are effected by universal changes in the society which urge educational reforms in many different countries. This situation causes the increasing complexity of teachers’ activities and development as high-level professionals. This article addresses the following key question: what internal and external factors determine modern teachers’ career development, particularly in a country that encounters intensive educational changes (Lithuania in the case of this article)? In the article, the analysis of the specific features of teacher’s career draws on the concept of personal career, emphasizing career development as a lifetime development and acquisition of new competences, based on the continuum of constant learning, improvement and master ship. External factors determining career development originate from the new requirements for teacher’s competence, arising as a result of educational reforms. Individual combinations of different interests, skills, needs and values, described as career anchors (Schein, 2006), are considered as internal factors. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25064
Updated:
2018-12-17 12:38:45
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: