Profesijos mokytojų karjeros planavimas : poreikiai ir problemos = Vocational teacher career planning : needs and problems

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Profesijos mokytojų karjeros planavimas: poreikiai ir problemos = Vocational teacher career planning : needs and problems
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2009, Nr. 17, p. 44-64
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Asmeninė karjera; Horizontalioji karjera; Karjeros planavimas; Karjeros strategija; Karjeros tyrimas; Profesinės kvalifikacijos tobulinimas.
EN
Career planing; Career research; Career strategy; Careerplanning; Careerresearch; Development of vocational qualification; Horizontal career; Horizontalcareer; Personal career; Personalcareer.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama prieštara tarp profesijos mokytojų gebėjimo planuoti karjerą ir švietimo sistemos keliamų reikalavimų mokytojų profesiniam tobulėjimui. Siekiama teoriškai ir empiriškai pagrįsti profesijos mokytojų poreikius tobulinti karjeros planavimo gebėjimus ir nustatyti problemas. Straipsnyje apibrėžiama profesijos mokytojų karjeros planavimo samprata, uždaviniai ir karjeros planavimo gebėjimai, kuriuos profesijos mokytojams reikėtų tobulinti. [Iš leidinio]

ENThe article analyses a contradiction between vocational teacher ability to plan his/her career and requirements for the teacher professional development set by the system of education. It aims at providing theoretical and empirical justification for vocational teacher need to develop career planning skills and identify problems. The concept and objectives of vocational teacher career planning as well as career planning skills that vocational teachers should develop are defined in the article. [From the publication]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25154
Updated:
2018-12-17 12:38:55
Metrics:
Views: 44    Downloads: 8
Export: