Universitetinių studijų kokybės gerinimo prioritetai studentų ir dėstytojų požiūriu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Universitetinių studijų kokybės gerinimo prioritetai studentų ir dėstytojų požiūriu
Alternative Title:
Priorities of higher education quality improvement: student and teacher attitude
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2006, Nr. 3, p. 68-80
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study.
Summary / Abstract:

LTStudijų kokybės gerinimas – nuolatinė, nenutrūkstama universitetų veikla, kurios įgyvendinimas turi būti laikomas prioritetiniu veiksniu. Straipsnyje analizuojami svarbiausi universitetinių studijų kokybės gerinimo uždaviniai, išryškėję trijuose Lietuvos universitetuose – studijų kokybės užtikrinimo sistemos gerinimas, dėstytojų profesinis tobulėjimas ir studentų pasiekimų gerinimas. Šias studijų kokybės dimensijas apibūdina vertinimo kriterijai, kuriais remiantis atskleidžiamas tyrime dalyvavusių studentų ir dėstytojų požiūris į studijų kokybės gerinimo prioritetus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Gerinimo prioritetai; Studijų kokybės dimensijos; Studijų kokybės gerinimas; Studijų kokybės užtikrinimas; Universitetinių studijų kokybė; Priorities of improvement; Dimensions of higher education quality; Higher education quality improvement; Higher education quality assurance; Higher education quality at universities.

ENHigher education quality improvement is a constant and continuous university activity and its implementation should be given a priority. this article analyses the most important tasks set at three Lithuanian universities seeking to improve higher education quality: the improvement of higher education quality assurance system, teacher professional development and student achievement improvement. these dimensions of higher education quality are characterised by assessment criteria, used as the basis in revealing student and teacher attitude to priorities of higher education quality improvement. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9115
Updated:
2018-12-17 11:51:23
Metrics:
Views: 16    Downloads: 6
Export: