Lietuvos karjeros konsultavimo sistema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Lietuvos karjeros konsultavimo sistema
Alternative Title:
Lithuanian career counselling system
In the Journal:
Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos [Vocational training: research and realities]. 2004, Nr. 8, p. 92-107
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Karjeros konsultavimas; Karjeros projektavimas; Profesinis konsultavimas; Ugdymas karjerai; Ugdymass karjerai; Career counselling; Career desig; Career design; Career education; Vocational counselling.
Keywords:
LT
Karjera / Career; Profesinis konsultavimas; Ugdymas / Education.
EN
Vocational counselling.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama Lietuvos karjeros konsultavimo apžvalga, analizuojamos tolimesnės veiksmingos ir darnios nacionalinės sistemos sukūrimo galimybės. Aptariama teisinė bazė, sudaranti prielaidas karjeros konsultavimo paslaugų plėtotei, (vardinami būdai, kuriais siekiama kurti karjeros konsultavimo planavimo ir koordinavimo sistemą, apibrėžiamos vadovaujančiųjų institucijų funkcijos. Išsamiau stengiamasi apžvelgti karjeros konsultavimo paslaugų spektrą. Darbe atskleidžiama karjeros konsultantų, kurie sugebėtų profesionaliai atlikti šį darbą, rengimo būtinybė. Pagrindžiama kokybiškų karjeros konsultavimo paslaugų reikšmė, ugdymo karjerai bendrojo lavinimo mokyklose svarba rengiant jaunimą gyvenimui kintančios darbo rinkos sąlygomis. [Iš leidinio]

ENThe article presents an overview of career counselling in Lithuania and analyses further opportunities of creating an efficient and coherent national system. It also discusses legal basis, which creates preconditions for the development of career counselling services. Functions of the leading institutions are defined together with the methods used to create career counselling planning and coordination system. An attempt is made to provide a more comprehensive overview of the range of career counselling services. The work highlights the necessity of training career counsellors who could be able to perform this job in a professional way. It also grounds the importance of qualitative career counselling services, career education in general secondary schools and preparing young people to live under the changing labour market conditions. [Text from author]

ISSN:
1392-6241; 2029-8447
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42948
Updated:
2018-12-17 11:29:13
Metrics:
Views: 40    Downloads: 9
Export: