Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sosiologinis tyrimas)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Profesinės karjeros projektavimas: darbo vertinimo ir lyties dimensijos (Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų sosiologinis tyrimas)
Alternative Title:
Professional career planning: job evaluation and gender dimensions (Sociological survey of students of Vilnius College, Faculty of Business Administration)
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2005, Nr. 2, p. 51-55
Keywords:
LT
Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Karjera / Career; Personalo vadyba / Personnel management; Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTSparti darbo rinkos kaita skatina jaunimą projektuoti profesinę karjerą, ją derinant su šeiminiais klausimais. Straipsnyje analizuojamas Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto studentų požiūris į darbą kaip vertybę bei įvairių darbo aspektų vertinimą. Nagrinėjamas artimiausios socialinės aplinkos poveikis profesinių nuostatų ir profesijos pasirinkimui. Teiraujamasi nuomonės apie sėkmingo įsidarbinimo Lietuvoje ir užsienyje galimybes bei profesinių žinių ir įgūdžių taikymo perspektyvas. Darbo rinkos, išsimokslinimo, mobilumo, šeimos ir karjeros planavimo raiška neatsiejama nuo „pozicinio lyčių karo“, bylojančio apie naują lyčių santykių sklaidą. Vis dar plačiai gvildenami lyčių vaidmenų pokyčių klausimai, kita vertus, daugiau dėmesio skiriama karjeros moters konceptualizavimui, naujiems socialiai aktyvios moters tipams. Straipsnyje aptariami du karjeros moters sociologinio tyrimo aspektai: įvaizdžio ir tarpasmeninių santykių. Į lyčių santykius pažvelgiama galios, šeimos/profesinės veiklos bei susieties/atskirties įtampų, skirtingų strategijų, kurias moteris pasirenka, spręsdama šeimos/profesinės veiklos dilemą, požiūriu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Profesijos pasirinkimas; Profesinės karjeros projektavimas; Karjeros moteris; Šeimos/profesinės veiklos derinimo strategijos; Professional choice; Professional career planning; Career woman; Work/family balancing strategies.

ENThe rapidly changing labour market forces professional career planning strategies with regard to work / family balancing issues. The present research investigates the attitudes of students at Vilnius College, Faculty of Business Administration towards job as a value as well as evaluation of various aspects of professional activities. The impact of the close social environment on professional attitudes and professional choice are analyzed. The possibilities to get work in Lithuania and abroad, to implement professional skills and knowledge are examined. Balancing parenthood and a successful career is a challenging task for women in Lithuania. Conceptualization of the career woman, definition of the new types of socially active women are getting to the centre of attention of sociologists. In this research, the career woman issues are examined through the prism of images and interpersonal relations. Several sets of analysis capitalizes on research design by exploring gender relations through the dimensions of power distribution, inclusion / exclusion strains and behavior models of work / family conflict solutions. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2527
Updated:
2018-12-17 11:36:28
Metrics:
Views: 37    Downloads: 7
Export: