Development of social skills and career competences in child day-care centres : attitude of day-care centre specialists

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Development of social skills and career competences in child day-care centres: attitude of day-care centre specialists
Alternative Title:
Socialinių įgūdžių ir karjeros kompetencijų ugdymas vaikų dienos centre: vaikų dienos centrų darbuotojų požiūris
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2012, t. 11, Nr. 1, p. 85-96
Keywords:
LT
Dienos centras; Karjeros kompetencijos; Socialiniai įgūdžiai; Vaikų dienos centrai.
EN
Career competences; Child day care centre; Child day-care centre; Social skills.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas vaikų dienos centrų darbuotojų požiūris į socialinių įgūdžių ir karjeros kompetencijų ugdymą vaikų dienos centruose, pateikiami teorinės socialinių įgūdžių ir karjeros kompetencijų ugdymo analizės rezultatai, jie iliustruojami kokybinio tyrimo duomenimis. Tyrimu nustatyta, kad vaikų dienos centras atlieka kompensacinę socialinių įgūdžių ir karjeros kompetencijų ugdymo(si) funkciją, todėl vaikų dienos centrų specialistai didžiausią dėmesį skiria tokių socialinių įgūdžių, kaip gebėjimas reikšti jausmus, emocijas, valdyti jausmus; bendravimo ir bendradarbiavimo, savo ir kitų poreikių nustatymo ir pripažinimo gebėjimai; problemų sprendimo ir sprendimo priėmimo gebėjimai; pasirinkimo įtakos sau ir kitam vertinimo gebėjimai; kūrybiškumo ir kritinio mąstymo, savo poreikių, teisių, pareigų ir atsakomybės suvokimo gebėjimai, ugdymui. Vaikų dienos centrai yra viena iš institucijų, atsakingų už vaikų, ypač iš socialinės rizikos šeimų, karjeros kompetencijų ugdymą. Vaikų dienos centrų specialistai ypatingą dėmesį skiria tokių karjeros kompetencijų ugdymui, kaip savęs pažinimo ir vertinimo gebėjimai, gebėjimas planuoti ir organizuoti savo veiklą ir gebėjimai priimti ir realizuoti sprendimus. Socialiniai įgūdžiai glaudžiai susiję su karjeros kompetencijomis, jie yra karjeros kompetencijų ugdymo(si) pagrindas, tačiau tyrimu nustatyta, kad vaikų dienos centrų specialistai linkę dirbti „čia ir dabar“, t. y. aktualizuojamas socialinių įgūdžių ugdymas, bet jis sąmoningai nesiejamas su ugdymu karjerai, t. y. neaktualizuojama socialinių įgūdžių ugdymo svarba karjeros sėkmei. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the role of day-care centres in developing social skills and career competences of socially disadvantaged children, and includes the results of the theoretical analysis of the relationship between social skills and career competences illustrated by the quality survey data revealing the attitude of day centre specialists toward the development of social skills and career competences. According to the research, children frequently come or are referred to a day-care centre due to a complicated situation in the biological family, including the children who have experienced active and/or pas sive violence. Due to emotional tension and permanent stressful home situation these children are often reticent and are not equipped with key social skills, namely: good communication and cooperation, compatibility of needs, rights and duties; they are also unable to control stress and lack self-cognition skills etc. Pursuant to the research, child day-care centres perform a compensatory function for the development of social skills and career competences; however, specialists of child day-care centres do not actualise the importance of social skills for a successful career development. [From the publication]

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/37806
Updated:
2018-12-17 13:16:30
Metrics:
Views: 99    Downloads: 18
Export: