XVI-XVIII a. kauniečių asmenvardžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI-XVIII a. kauniečių asmenvardžiai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005.
Pages:
210 p
Series:
Opera linguistica Lithuanica; 7
Notes:
Bibliografija ir rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Lietuvos miestiečių asmenvardžių tyrimo svarba; Šaltiniai; Kauniečių asmenvardžių atranka; Kauniečių tautinė ir religinė sudėtis; Laikinųjų atvykėlių išskyrimas; Asmenvardžių pateikimas; Darbo tikslai, metodai, struktūra, chronologija — Kauniečių įvardijimas: Vyrų įvardijimas; Moterų įvardijimas; Apibendrinamosios pastabos — Asmenvardžių slavinimas: Asmenvardžių slavinimo procesas XVI-XVIII a.; Apibendrinamosios pastabos — Pavardžių formavimasis: Kauniečių (lietuvių, rusėnų, lenkų) pavardžių formavimasis XVI-XVIII a.; XVI-XVIII a. Kauno vokiečių pavardės; XVII-XVIII a. pavardžių variantai; Apibendrinamosios pastabos — Pavardžių (asmenvardžių) struktura: Vyrų asmenvardžiai; Moterų asmenvardžiai; Apibendrinamosios pastabos — Pavardžių (asmenvardžių) kilmė: XVI a. asmenvardžiai; XVII a. pavardės; XVIII a. pavardės; Apibendrinamosios pastabos — Baigiamosios išvados — Literatūra — Šaltiniai — Zusammenfassung — Priedai: Kauniečių vyrų asmenvardžių priesagų produktyvumas; Kauniečių moterų asmenvardžių priesagų produktyvumas; Kauniečių lietuviškos ir nelietuviškos kilmės asmenvardžių kiekybinis santykis — XVI-XVIII a. kauniečių asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTTai išsamus senojo Kauno gyventojų asmenvardžių, surinktų iš rankraštinių 1522-1798 m. miesto istorijos dokumentų, tyrimas. Knygoje aprašoma vyrų ir moterų įvardijimo sistema, nagrinėjamas miesto gyventojų pavardžių radimasis, nušviečiamas bendras to meto asmenvardžių kilmės vaizdas, aptariami antroponimų darybos polinkiai. Šiame darbe pateikiama medžiaga ir išvados svarbios ne tik istorinei lietuvių antroponimikai, bet ir miestų istorijos, miestiečių tautinės sudėties, šeimos istorijos, lyčių istorijos tyrimams. Svarbiausias darbo tikslas – ištirti XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžius. Pagrindiniuose skyriuose siekiama: aptarti visus kauniečių įvardijimo būdus ir išskirti pačius dažniausius; išaiškinti, kaip XVI–XVIII a. administraciniuose šaltiniuose buvo slavinami miestiečių asmenvardžiai; nustatyti kauniečių pavardžių atsiradimo bei nusistovėjimo laiką; išnagrinėti antroponimus darybos požiūriu; ištirti asmenvardžius kilmės aspektu. Knygą sudaro pratarmė, įvadas, penki pagrindiniai skyriai (,,Kauniečių įvardijimas“, ,,Asmenvardžių slavinimas“, ,,Pavardžių formavimasis“, ,,Pavardžių (asmenvardžių) struktūra“, ,,Pavardžių (asmenvardžių) kilmė“) išvados, literatūros ir šaltinių sąrašai, priedai. Svarbiausi darbo rezultatai apibendrinti baigiamųjų išvadų skyriuje. Pabaigoje pateikiami šaltinių ir literatūros sąrašai, santrauka vokiečių kalba, priedai, kuriuose atsispindi antroponimų kilmės ir darybos tyrimo duomenys bei asmenvardžių rodyklė. [Iš leidinio]

ENThis is a comprehensive study of personal names of Kaunas residents collected from manuscript historical documents of 1522-1798. The book describes the system of male and female names, analyses origins of surnames of urban residents, provides an overview of general origins of personal names of that time and discusses tendencies of composition of anthroponyms. The paper presents materials and conclusions which are important not only for historical Lithuanian anthroponymics but also for research into ethnic composition of urban residents, family history and gender history. The main purpose of the paper is to study personal names of Kaunas residents of the 16th-18th centuries. The main chapters aim at discussing all ways of naming Kaunas residents and highlighting the most common ones, explaining how in administrative sources of the 16th-18th centuries personal names of urban residents were Slavicized, establishing the period of emergence and settling of surnames, analysing formation of anthroponyms and studying personal names in terms of their origin. The book consists of preface, introduction, five main chapters (Names of Kaunas Residents, Slavicization of Personal Names, Formation of Surnames, Structure of Surnames (Personal Names) and Origin of Surnames (Personal Names)), conclusions, lists of references and sources and annexes. The key results of the work are summarised in final conclusions. At the end there are lists of sources and references, an abstract in German, annexes reflecting data on origins and formation of anthroponyms and an index of personal names.

ISBN:
9986668905
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2134
Updated:
2020-10-01 17:14:35
Metrics:
Views: 62
Export: