XVI a. vidurio Gardino pavieto asmenų vardynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. vidurio Gardino pavieto asmenų vardynas
Alternative Title:
Grodno District anthroponyms in the middle of 16th century
In the Journal:
Lituanistica. 2014, Nr. 1, p. 42-51
Keywords:
LT
Asmenvardis; Įvardijimas; Prievardis.
EN
Proper name; Name; Common words-descriptors.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas 1567 m. į karo tarnybą iš Gardino pavieto siunčiamų asmenų ir to paties pavieto moterų, tiekiančių žirgus kariuomenei, vardynas. Nustatyta, kad dauguma vyrų užrašyti krikščioniškais vardais. Tautinių vardų tėra dešimtadalis. Krikščioniški vardai užrašyti kanoninėmis arba liaudinėmis formomis, gali būti rytietiški arba vakarietiški. Vyrų įvardijimo tipai yra trys: įvardijimai vien potencialiosiomis pavardėmis, įvardijimai vien vardais, mišrieji įvardijimai. Aprašyta vyrų įvardijimo struktūra – nustatyta, kad įvardijimuose pavartoti vardai, tėvavardžiai, -sk- tipo asmenvardžiai, nepriesaginiai asmenvardžiai, kurie nėra vardai, ir pravardės. Su prievardžiais užrašyti beveik visi įvardijimai. Buvo užrašyti pareigybės, luomo, siunčiamojo amžiaus tarpsnį, tautybę ir draugystės santykį su siunčiančiuoju asmeniu nurodantys prievardžiai. Įvardijimai buvo vieno arba dviejų asmenvardžių. Nustatyta, kad krikščioniškais vardais užrašytos beveik visos moterys. Jų vardų formos buvo kanoninės arba liaudinės, vakarietiškos arba rytietiškos. Moterų įvardijimo tipai yra du: įvardijimai vien šeimos asmenvardžiais ir mišrieji įvardijimai. Aprašyta moterų įvardijimo struktūra – nustatyta, kad pavartoti vardai, andronimai, tėvavardžiai, sutuoktinio tėvavardžiai, tėvo tėvavardžiai, -sk- tipo asmenvardžiai. Daugiau kaip pusė moterų įvardijimų buvo užrašyti su prievardžiais. Prievardžiai buvo šeiminės padėties ir giminystės, kilmės ir pareigybės. Asmenvardžių skaičius moterų įvardijimuose svyravo nuo vieno iki keturių. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the anthroponyms of men from the Grodno District who were mostly servants and were sent to the army, and the anthroponyms of noblewomen who provided horses to the army. Names were inscribed to most of men (94.8%) and 90% of them were Christian names. Various forms of the names, typical for Catholics and Orthodox, as well as canonic and diminutive name forms were used. The most popular men’s name is John (Jan), and other names are Nicolas, Stanislav, and Mathew. About 31% of men had patronyms. Most of their suffixes were Slavic (-owicz/-jewicz), only one was Lithuanian (-aitis). 19% of men had proper names with the -sk- type suffix. Some men had anthroponyms without a suffix. One man had a nickname. Almost all men’s proper names were written with common words explaining anthroponyms. The words determining position in an office dominated. There were several descriptors of social class, nationality, age and friendship relations with persons who sent to the army. More than half of men were inscribed with binary names, the rest with monomial names. The length of an average name was 1.53 anthroponyms. Mixed names of men prevailed and there were fewer names without potential surnames. Only several persons were given potential surnames. The most popular was the name + patronym structure of names. The second most popular structure was name + anhtroponym with the -sk- type suffix. Most of women (60%) were inscribed with the names. Almost all women’s names were Christian. The forms of the names which were used were also common for Catholics and Orthodox. Canonic and diminutive name forms were also used. The most popular women’s name is Ann. The second most popular name is Bogdana.There was one non-Christian name – Macucha, although it could be a diminutive form of a Christian name. An andronym is the spouse’s name and it was given to almost all women (96.7%). Usually an andronym was formed with the suffix -owaja/- jewaja but also with the suffix -inaja. 23.3% of women had an anthroponym formed from a spouse’s patronym. Mostly it was written in the possessive case but sometimes in the nominative case. Once a derivative, with the help of suffixes -owaja/-jewaja, was formed from this anthroponym. Two women had patronyms and one had a father’s patronym. 16.7% of women had an anthroponym with the -sk- type suffix. More than half of women’s names (56.7%) were written with common words which explained anthroponyms. What is more, common words which described marital status and kinship prevailed. However, there were not many common words describing origin and position in an office, whereas most women were written with binary names. There was abundance of trinomial and quadnomial names. Least women were inscribed with monomial names. The average length of women’s names was 2.37 anthroponyms. Mixed women’s names (60%) dominated, but there were fewer women who were inscribed with the potential surname, and no women who were inscribed only with names. The most popular structure for women was name + andronym and the structure of two andronyms. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v60i1.2879
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54767
Updated:
2020-01-13 15:11:29
Metrics:
Views: 6    Downloads: 3
Export: