Jonas Palionis. XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jonas Palionis. XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai: recenzija
In the Journal:
Baltistica. 2008, t. 43, Nr. 3, p. 501-511
Keywords:
LT
vietovardis; asmenvardis; kilmė; istorijos šaltinis.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamos dvi Jono Palionio knygos, skirtos jo gimtojo Punios krašto onimams (XVII a. antrosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 203 p.; Idem, XVII a. pabaigos--XVIII a. pirmosios pusės Punios parapijos asmenvardžiai ir vietovardžiai, Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2008). Recenzijos autorės nuomone, knygų autoriui sėkmingai pavyko į viešumą iškelti kuo daugiau onomastikos -- iššifravęs ir paskelbęs autentiškas onimų formas, jis prikėlė senąjį Punios parapijos vardyną antram gyvenimui. Itin įdomios recenzijos autorei pasirodė tyrėjo publikuotos Punios parapijos pavardės, ypač tos, kurių nefiksuoja Lietuvių pavardžių žodynas. Taigi recenzijos autorė neabejoja, kad Palionio darbai yra puikūs antroponimikos mokslo duomenų rinkiniai, kur matyti beveik šimto metų šio krašto istorija, atspindėta vietos ir žmonių varduose. Knygose pateiktas teorinis to krašto onimų aprašas recenzijos autorei neatrodo nepriekaištingas, tačiau, jos manymu, šio darbo trūkumai reflektuoja bendrą Lietuvos onomastikos mokslo padėtį. Problema esanti ir iki šiol nesukurta lietuvių pavardžių klasifikacija. Paskelbus ir aprašius daugiau empirinės onomastinės medžiagos, galbūt atsirasią ir teorinio pobūdžio svarstymų, drąsesnių lyginamųjų tyrimų. Šiandienos lietuvių onomastikos darbų kontekste, recenzentės nuomone, profesorius Palionis atliko didžiulį ir naudingą darbą: publikavo savo krašto onimus, bandė juos klasifikuoti, aprašyti ir taip prisidėjo prie onomastikos mokslo problemų kėlimo.

ENThe review discusses two book by Jonas Palionis aimed to the onyms of his native Punia region (Punia Parish personal and place names of the second half of the 17th c. Vilnius: Science and Encyclopaedia Publishing Institute, 2003, 203 p.; and Punia Parish personal and place names of the end of the 17th – the first half of the 18th c. Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2008). In the opinion of the author of the review, the author of the books successfully gave publicity to a large part of onomastics; by transcribing and disclosing authentic forms of onyms, he raised the old onomastics of Puna parish for the second life. Punia region family names, especially those that were registered in Lithuanian dictionary of family names, published by the author were extremely interesting to the author of the review. The author of the review has no doubts that Palionis works are excellent collections of anthroponomical data that disclose almost a hundred year history of this region reflected in personal and place names. However, theoretical description of onyms of that region, delivered in books, does not seem so perfect, but, in her opinion, shortcomings of this work reflect general state of onomastics science in Lithuania. Absent classification of Lithuanian names also is a problem. After publishing and describing more empirical onomastic material, theoretical assumptions and more courageous comparative research might appear. In a context of contemporary Lithuanian onomastic works, professor Palionos performed tremendous and useful work: published onyms of his native regions, attempted to classify and describe them, and by this way contributed to raising onomastics problems.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16568
Updated:
2018-12-17 12:15:33
Metrics:
Views: 11    Downloads: 5
Export: