Krikščioniškos kilmės asmenvardžiai Lietuvoje seniausioje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Krikščioniškos kilmės asmenvardžiai Lietuvoje seniausioje 1599–1621 m. Joniškio parapijos krikšto metrikų knygoje
Alternative Title:
Personal names of Christian origin in the oldest Lithuanian Baptismal Register of Joniškis Parish (1599–1621)
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2020, t. 29, nr. 1, p. 115-134
Keywords:
LT
Joniškis; Krikšto metrikų knyga; Istorinė antroponimika; Istorinis asmenvardis; Krikščioniška kilmė.
EN
Joniškis; Baptismal Register; Historical anthroponymy; Historical personal name; Christian origin.
Summary / Abstract:

LTVieni vertingiausių XVI–XVIII a. lietuvių istorinės antroponimijos dokumentų yra bažnytinės (krikšto, jungtuvių, mirties) registracijos knygos ir kt. to meto istorijos šaltiniai. Ypač dėmesį patraukė chronologiniu aspektu unikali, kaip dabar žinoma seniausia Lietuvoje, Joniškio parapijos 1599–1621 m. krikšto metrikų knyga. Šiame straipsnyje analizuojami 556 krikščioniškos kilmės antroponimai. Iš jų rekonstruoti 146 asmenvardžiai, turintys lietuviškas priesagas (*Andriejūnas, *Baltramiejūnas, *Čepaitis, *Griciūnas, *Jankūnas, *Kasiulis, *Laurynaitis, *Motiejuitis, *Petraitis, *Ramonaitis, *Stanaitis, *Šimaitis, *Tamošaitis, *Vaitiekaitis). Sugretinus 146 atkurtų asmenvardžių formas su dabartinėmis lietuvių pavardėmis, pastebėta, jog 92 (63 %) funkcionuoja ir šiandien. Likusieji 54 (37 %) turi tos pačios kilmės, tik skirtingos darybos atitikmenis šių dienų vardyne (*Andruškaitis, *Baniuškuitis, *Gricaitis, *Maciuluitis, *Pečiuluitis, *Romanuitis, *Stankūnaitis, *Tamošuitis, *Urniežiuitis,*Valančaitis). [Leidėjo anotacija]

ENParish registers are among the most important historical documents of Lithuanian historical anthroponymy. A chronologically unique baptismal register of Joniškis parish dating from 1599–1621, which is currently the oldest known Lithuanian parish register in Lithuania, stands out in the context of such registers. Out of 556 anthroponyms of Christian origin analysed in the article, 146 personal names with Lithuanian suffixes were reconstructed (*Andriejūnas, *Baltramiejūnas, *Čepaitis, *Griciūnas, *Jankūnas, *Kasiulis, *Laurynaitis, *Motiejuitis, *Petraitis, *Ramonaitis, *Stanaitis, *Šimaitis, *Tamošaitis, *Vaitiekaitis). A comparison of the reconstructed anthroponyms and present-day Lithuanian surnames shows that 92 (63 %) of them still occur today. Some of them, i. e. 54 (37 % of all reconstructed anthroponyms), have equivalent surnames of the same origin but different formation (*Andruškaitis, *Baniuškuitis, *Gricaitis, *Maciuluitis, *Pečiuluitis, *Romanuitis, *Stankūnaitis, *Tamošuitis, *Urniežiuitis,*Valančaitis). [From the publication]

DOI:
10.22364/bf.29.1.07
ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91463
Updated:
2021-03-31 16:39:26
Metrics:
Views: 10    Downloads: 3
Export: