Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis
Alternative Title:
New compound proper nouns with rare appellative first stems from the Lithuanian Metrica
In the Journal:
Baltistica. 2018, t. 53, Nr. 2, p. 303-325
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi iš Lietuvos Metrikoje esančių asmenų įvardijimų rekonstruoti 47 nauji dvikamieniai asmenvardžiai, turintys pirmuosius apeliatyvinius kamienus. Beveik visi vardai rasti vyrų įvardijimuose, kurie kartu su kitais tirtais įvardijimais liudija įprastus to meto asmenų užrašymo būdus, o daugiausiai dvikamienių vardų rekonstruota iš dvinarių įvardijimų, kur jie buvo vardai ar patronimai. Dažniausiai naujo vardo kamienu tapdavo visa apeliatyvo šaknis (plg. bed- (ar bėd-), buk- (ar būk-), draust-, gruod-, jaun-, kirt-, maist-, malt-, pikt- (ar pykt-), skers-, spud- (ar spūd-), stir-, šul-, vais-, verš-, žyd-, žied- (ar žėd-) and žies- (ar žės-)). Kiti pasitaikę atvejai, rodantys asimiliuotą apeliatyvinio kamieno finalę (plg. deg-, dyg- (ar dyk-), drug-, duj-, geg-, kiet-, lab- (ar lap-), lok- (ar log-, liog-, liok-), mag- (ar mak-), mut- (ar mud-), pišk- (ar pyšk-), raug- (ar rauk-), reb- (ar rep-, rėb-, rėp-, rieb-, riep-), riaub-, rib- (ar rip-, ryb-, ryp-), sėd- (ar sėt-), staug-, tav-, žav-, žeg- (ar žek-, žėg-, žėk-) ir žiog- (ar žiok-)), galėjo paskatinti atvirųjų kamienų, plitusių kituose varduose, atsiradimą. Antrojo dėmens pozicijoje kartojosi įprasti dvikamienių vardų kamienai, kas rodo šią poziciją buvus gerokai stabilesnę pirmojo dėmens atžvilgiu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Onomastika; Onimas; Dvikamienis asmenvardis; Apeliatyvas; Apeliatyvinis kamienas; Lithuanian; Onomastics; Onym; Compound proper name; Appellative; Appellative stem.

ENThis article presents 47 new reconstructed compound proper nouns with rare appellative stems from the Lithuanian Metrica. Almost all names are male names and most of them are reconstructed from one of the two members of binary names – either from the name or from the patronymic. For the most part, the whole root of the appellative was used as a member of proper names (cf. bed- (or bėd-), buk- (or būk-), draust-, gruod-, jaun-, kirt-, maist-, malt-, pikt- (or pykt-), skers-, spud- (or spūd-), stir-, šul-, vais-, verš-, žyd-, žied- (or žėd-) and žies- (or žės-)). In other cases, the new member of appellative origin was shortened by losing the last consonant (cf. deg-, dyg- (or dyk-), drug-, duj-, geg-, kiet-, lab- (or lap-), lok- (or log-, liog-, liok-), mag- (or mak-), mut- (or mud-), pišk- (or pyšk-), raug- (or rauk-), reb- (or rep-, rėb-, rėp-, rieb-, riep-), riaub-, rib- (or rip-, ryb-, ryp-), sėd- (or sėt-), staug-, tav-, žav-, žeg- (or žek-, žėg-, žėk-) and žiog- (or žiok-)). This gave rise to new proper name stems beginning with an open syllable. In the second position the usual stems of proper names occur regularly, thus showing that this position was considerably more stable than the first member. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.53.2.2351
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79934
Updated:
2019-11-03 16:31:59
Metrics:
Views: 43    Downloads: 9
Export: