Dėl nesutrumpėjusių dvikamienių asmenvardžių kamieno gaud- variantų lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl nesutrumpėjusių dvikamienių asmenvardžių kamieno gaud- variantų lietuvių kalboje
Alternative Title:
On the variants of the personal names' unabridged stem gaud- in Lithuanian
In the Journal:
Baltistica. 2013, t. 48, Nr. 1, p. 119-128
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Dvikamieniai asmenvardžiai.
EN
Standard Lithuanian; Personal names.
Summary / Abstract:

LTRemiantis anksčiau atlikta sistemine lietuvių dvikamienių vardų kamienų <žyg->, ir raidos analize, straipsnyje tęsiama problematika ir pristatomi rašytiniuose šaltiniuose fiksuoti nesutrumpėję lietuvių dvikamienių vardų kamieno variantai ir bandoma išryškinti jų susidarymo priežastis. Vyrauja asmenvardžiai su antruoju kamienu . Dalis variantų, , , , ir dažniausias , patikimi, nes juose atsispindintį garsų perteikimą liudija kitų kamienų užrašymai. Kad variantai yra and , matyti iš garsų perteikinių, fiksuojamų kitų onimų dėmenyse, ir taip pat asmenvardžių su , paplitusių ten, kur užrašyta onimų su tiriamaisiais dėmenimis. Dėl literatūroje skiriamo kamieno problemiški pasirodė , , and kaip variantai. Prielaidą, kad , and yra variantai, pagrindžia variantų buvimas tos pačios vietovės tekstuose. Tas pats pasakytina ir apie , o variantas yra gana retas. Reti variantai ir tikriausiai atsirado dėl kitų asmenvardžių įtakos rengiant tekstus. Nors randama vietovėje, kurioje nepasitaikė kitų kamieno variantų, bet onimas buvo ten, kur yra ir asmenvardžių su . Todėl atrodo patikimu variantu, remiančiu ir patikimumą. [versta iš angliškos santraukos]

ENBuilding on earlier work on the development of the personal names’ stems žyg-, vaišand dal-, this article aims to single out the unabridged variants of the personal names’ stem gaud- in the written sources, to evaluate their reliability, and to explain their formation. Most of the variants are found when gaud- is the second member of a composite name, where it is particularly common. The variants , , , , and, the most common one, are self-evident and reliable, as the various renderings of gaud- are abundantly paralleled among other personal names. and are also variants of gaud-, as shown by parallels among other personal names and by the frequency of gaud- in texts of the same area. The existence of an independent stem gaut- based on , , and is controversial. The possibility that , and are variants of gaud- is supported by the presence of variants with in texts of the same area. The same holds for , but not for the rare . The rare variants and probably arose through the influence of other personal names when the texts were composed. Although is found in a place in which variants of gaud- are not otherwise attested, is found beside personal names with gaud-, written with . This supports the idea that is a variant of gaud- as well. [From the publication]

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51142
Updated:
2018-12-17 13:36:37
Metrics:
Views: 4    Downloads: 2
Export: