Jono vardas paveldimuose Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 m. sąrašo asmenvardžiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Jono vardas paveldimuose Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 m. sąrašo asmenvardžiuose
Alternative Title:
Name "Jonas" among the personal names in the 1661–1795 list of new citizens and warrantors of Vilnius
In the Journal:
Baltistica. 2014, t. 49, Nr. 2, p. 331-344
Keywords:
LT
Asmenvardžiai; Jono vardas; Pavardės.
EN
Personal names; Name Jonas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami iš Jono vardo atsiradę 1661-1795 m. Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų asmenvardžiai. Vieni jų būdingi tik vietiniams Vilniaus gyventojams, kiti – atvykėliams, taip pat yra ir pavardžių, kurias turėjo ir vietos gyventojai, ir atvykėliai. Pasikartojančios vietinių gyventojų pavardės parodė, kad dalis iš Jono vardo kilusių kamienų formavosi Lietuvoje, o vėliausiai nusistovėjo jų pamatinės kamienų formos, kai nustojo varijuoti pavardžių priesagos. Regioniniu paveldu laikytini nuo XVII a. žinomi vilniečių asmenvardžiai su kamienais ivan-, jan-ušk-, jank-el-, janč-, jank-, jos- ir vašk-, praplėsti priesagomis. Tik Vilniaus regionui būdingi asmenvardžiai, kurie turi kamienus jank-el-, jan-uc-, vans-ik-, o iš jų deminutyvinių priesagų spręsta, kad jie susidarė vietos gyventojų kalboje. Pavardės su kamienais ivan-, jank- (jenk-), iv-ašk- ir jan-ušk- buvo universalios – paplitusios ir kitose LDK teritorijose, todėl jų dažnumas Vilniuje priklausė ir nuo imigrantų. Atrodo, kad pavardes su priesaga -ovski Vilniuje labiausiai platino atvykėliai. Pavardžių su kamienu ivan- šaltinis buvo rytai, kas rodo, kad dalis šio kamieno Vilniaus pavardžių atsirado kartu su atvykėliais.Dalis vokiškos kilmės vietos gyventojų pavardžių yra atvykėlių pavardės, kas irgi patvirtina, kad jos atsirado dėl imigracijos. Tik imigrantams į Vilnių būdingos pavardės atskleidė, kad atvykėliai platino pavardes su kamienais ivan-, jan-, jank-, jas-, jašk- ir vašk-, kurios turėjo kitas priesagas nei vietos gyventojų pavardės. Kamienų han-us-, han-ušk-, jan-ik-, jan-uš-, janč-uk- (janc-uk-), janč-ik- (jenč-ik-), jas-iukpriesaginiai variantai taip pat išplito iš atvykėlių. Taigi pavardžių variantų, kurie turi kitų priesagų, Vilniuje galėjo atsirasti kartu su atvykėliais. Su jais išplito ir kitoms LDK vietovėms būdingų kamienų an-ich-, ans-ik-, ivank-, vanc- pavardės, taip pat pavardės iš kitų šalių, kur vartojamos rusų, vokiečių kalbos. [versta iš angliškos santraukos]

ENThe article deals with the personal names made from "Jonas" in the 1661–1795 list of new citizens and warrantors of Vilnius. Some names are typical of people from the surroundings of Vilnius, others are typical of newcomers, whereas a third group encompasses names common to both. The names made from "Jonas" among people from the surroundings of Vilnius reveal that part of them were formed in Lithuania. Subsequently the stems became stable and the suffixes did not vary anymore. Inherited names from the region of Vilnius are the names formed with the stems ivan-, jan-ušk-, jank-el-, janč-, jank-, jos-, vašk-, all of them known since the 17th century. The names with jank-el-, jan-uc-, vans-ik- are characteristic of the region of Vilnius. Their diminutive suffixes show that they belong to the local spoken variety. The names including ivan-, jank- (jenk-), iv-ašk-, jan-ušk- were common not only in Vilnius, but in other parts of Lithuania as well. Their frequency is thus attributable to the immigrants as well. The names with suffix -ovski mostly came from immigrants, whereas the source of names including ivan- was in the East. Their expansion in Vilnius was therefore also associated with immigrants. Names of German origin among the local population indicate that they arose through immigration. Immigrants brought names with the stems ivan-, jan-, jank-, jas-, jašk-, vašk-, which had suffixes different from those of the local names. The suffix variants of the stems han-us-, han-ušk-, jan-ik-, jan-uš-, janč-uk- (janc-uk-), janč-ik- (jenč-ik-), jas-iuk- appeared also due to immigrants. The name variants with other suffixes may be associated with immigrants as well. With them came the names including an-ich-, ans-ik-, ivank-, vanc-, characteristic of other areas of Lithuania, as well as names from the Russian- and German-speaking countries.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54646
Updated:
2019-01-02 08:08:58
Metrics:
Views: 7    Downloads: 1
Export: