Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas?

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dvikamienių vardų antrojo kamieno perdirbiniai – pagoniško ir krikščioniško vardyno sąveikos rezultatas?
Alternative Title:
Alterations of the second stem of Lithuanian compound names as a result of the interaction of Pagan and Christian name systems?
In the Journal:
Baltistica. 2019, t. 54, Nr. 2, p. 349-359
Keywords:
LT
Onomastika; Antroponimika; Dvikamieniai asmenvardžiai; Kamienas; Perdirbinys; Krikštavardinis kamienas.
EN
Lithuanian; Onomastics; Anthroponymy; Compound proper name; Stem; Alteration; Christian stem.
Summary / Abstract:

LTLietuvos Metrikoje pasitaiko dvikamienių asmenvardžių, kurių antrieji kamienai sutampa su krikštavardžių kamienais. Dėl to buvo tirta, kaip tokių kamienų atsirado, nes anksčiau nustatyta, kad ši pozicija lietuvių dvikamieniuose varduose yra stabili: kuriant naujus vardus į ją perimamas senas lietuvių dvikamienių vardų kamienas. Tiriant vardus su antraisiais dėmenimis van-, vaš-, vant- ir jont- pastebėta, kad jie atsirado perdirbus dvikamienių vardų kamienus vain-, vaiš- ir jot-. Keturnariai CVvC struktūros lietuvių kamienai buvo perdirbti jų dvibalsį užrašius balsiu dėl rusėnų kalbos įtakos. Trinariai CVC struktūros kamienai, siekiant panašumo į antruosius CVCC struktūros dvikamienių vardų kamienus, buvo praplėsti pabaigos -t arba jiems po balsio buvo įterptas priebalsis -n-. Tokie perdirbimo atvejai nustatyti iš dvikamienių vardų, kurie turi tą patį pirmajį kamieną, variantiškai užrašytų antrųjų dėmenų. Dėl to manytina, kad dvikamienių vardų antrųjų kamienų sutapimas su krikštavardžių kamienais yra antrinis reiškinys. [Iš leidinio]

ENIn the Lithuanian Metrica one finds compound names whose second member coincides with Christian stems. The way these stems came about merits a special investigation, as it is a well-established fact that the second stem is the most stable part of Lithuanian compound names. When new compound names are created, the second stem is usually taken from the old Lithuanian stock of compound names. The present research indicates that the second stems van-, vaš-, vant- and jont- arose through alteration of the stems vain-, vaiš- and jot-. The diphthongs of Lithuanian stems of the structure CVvC were written as monophthongs due to the influence of the Ruthenian language. Stems of the structure CVC were expanded by -t or ‑n- (after vowels) in order to bring them closer to the second stems of the structure CVCC. It thus seems that the coincidence of the second stem of some compound names with Christian names is a purely secondary phenomenon. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.54.2.2397
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/82738
Updated:
2020-02-21 11:03:49
Metrics:
Views: 12    Downloads: 3
Export: