Lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661-1795 metų sąraše

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienų užrašymo ypatybės Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661-1795 metų sąraše
Alternative Title:
Lithuanian personal names of hypocoristic origin and their spelling peculiarities in the 1661-1795 list of Vilnius's new citizens and warrantors
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2016, t. 18, p. 221-254
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Žodžių trumpinimas; Anthroponymy; Truncation; Standard Lithuanian.
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių trumpinimas.
EN
Standard Lithuanian; Truncation.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje tęsiama lietuviškos kilmės XVII–XVIII a. Vilniaus miestiečių vardų iš Vilniaus naujųjų miestiečių ir laiduotojų 1661–1795 m. sąrašo analizė, kurios objektu pasirinkti Vilniaus, jo apylinkių lietuvių dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai ir jų kamienai. Siekiama ištirti šių asmenvardžių struktūrą bei kamienų užrašymą. Straipsnyje identifikuojami vilniečiams būdingi vietos gyventojų ir atvykėlių asmenvardžių trumpinių kamienai, aprašoma juos turinčių onimų daryba. Aptarus trumpinių kamienų sandarą atskleidžiami vietos gyventojų ir atvykėlių trumpinių kilmės asmenvardžių struktūros bruožai tų pačių kamienų Vilniaus antroponimu kontekste. Siekiama nustatyti, kokiomis grafemomis užrašyti trumpinių kamienai, jų priesagų garsai, ir, lyginant su vilniečių dvikamienių vardų kamienais, pagrįsti užrašymo dėsningumus ir nenuoseklumus. Trumpinių kilmės asmenvardžiai teikiami lizdais pagal jų kamienus, rekonstruotus iš antrųjų dvinario įvardijimo narių, vėlesniuose straipsnio skyriuose aiškinama jų rašyba, aptariami ir dvikamienių vardų kamienais nepasitaikiusių garsų perteikimo atvejai. Po kiekvieno išskirto kamieno varianto abėcėlės tvarka teikiami visi 1661– 1795 m. šaltinio dvikamienių vardų trumpinių kilmės asmenvardžiai, pagal kuriuos jie rekonstruoti, iš pradžių minint laiduotojų, vėliau – naujųjų miestiečių onimus. Prie vietos vilniečių trumpinių kilmės onimų pridėti ir atvykėlių asmenvardžiai, turintys su šio arealo dvikamienių vardų komponentais sutapusius kamienus, nors tokių vienkamienių vietos gyventojų onimų ir nepasitaikė.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62612
Updated:
2018-12-17 14:07:52
Metrics:
Views: 24    Downloads: 3
Export: