Patronimų su priesagomis -aitis, -(i)ūnas vartojimas ir paplitimas XVI a. Prūsijos kunigaikštystės Sembos vardyne

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Patronimų su priesagomis -aitis, -(i)ūnas vartojimas ir paplitimas XVI a. Prūsijos kunigaikštystės Sembos vardyne
Alternative Title:
Patronymic with the suffix -ait-, -(i)ūn- consumption and prevalece in Semba area of Prussian Kingdom onomastics in the XVI century
In the Journal:
Res humanitariae. 2011, t. 10, p. 28-53
Keywords:
LT
16 amžius; Jurbarkas; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTLietuvių asmenvardžių tyrimai iki šiol daugiausia buvo grindžiami LDK šaltinių duomenimis. Šiame straipsnyje nagrinėjamas priesagų -aitis ir -ūnas vartojimas ir dažnumas XVI a. Prūsijos kunigaikštystės provincijos Sembos vardyne. Tiriami Klaipėdos, Tilžės, Ragainės, Įsruties, Prūsų Jurbarko, Želvos valsčių priesagų -aitis ir -(i)ūnas vediniai. Asmenvardžiai rinkti iš H. H. Diehlmanno „Turkų mokesčių“ (Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540). Šis spausdintas šaltinis H. H. Diehlmanno perrašytas iš 1539–1542 m. sudarytų ir 1564 m. patikslintų „Turkų mokesčių“. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenvardžiai; Onomastika; Paplitimas; Patronimai; Priesagos; Priesagos -aitis ir -(i)ūnas; Priesagų paplitimas; Rytprūsiai; Žodžių daryba; Distribution of suffixes; East Prussia; Onomastics; Patronymics; Personal names; Prevalence; Suffixes; The suffix -aitis and -(i)ūnas derivatives; Word-formation.

ENUntil now the studies on Lithuanian personal names mainly have been based on Grand Duchy of Lithuania data sources. This article analyses the suffix -aitis and -ūnas consumption and prevalence in Prussian Kingdom Semba area onomastics in the XVI century. The object of investigation – the suffix -aitis and -(i)ūnas derivatives from Klaipėda, Tilžė, Ragainė, Įsrutis, Prussian Jurbarkas, Želva. Personal names were collected from H. H. Diehlmann "Turkish taxes" (Die Türkensteuer im Herzogtum Preussen 1540). This typed source was rewritten by H. H. Diehlmann from "Turkish taxes" concluded in 1539–1542 and clarified in 1564. [From the publication]

ISSN:
1822-7708; 2538-922X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39122
Updated:
2018-12-17 13:12:36
Metrics:
Views: 43    Downloads: 8
Export: