Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės : (paveldėtieji ŏ

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baltų kalbų leksinės semantinės gretybės: (paveldėtieji ŏ/ā kamienų kūno dalių pavadinimai)
Alternative Title:
Lexical-semantic variants in Baltic languages: (the hereditary names of body parts with ŏ/ā stems
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010.
Pages:
352 p
Notes:
Rodyklės. Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Baltų kalbų ŏ/ā kamienų leksinių semantinių gretybių tyrimai — Gretybių nagrinėjimo istorija — Semantinė baltų kalbų ŏ/ā kamienų gretybių, reiškiančių kūno dalis, charakteristika: Tyrimo istorija; Semantinė homonimija; Semantinės kaitos atvejai — Akcentinė baltų kalbų ŏ/ā kamienų gretybių, reiškiančių kūno dalis, charakteristika: Tyrimo istorija; Nomina collectiva formanto *-ā įtaka ŏ/ā kamienų variantų, reiškiančių kūno dalis, akcentinei raidai; Nomina collectiva pliuralizacijos ir akcentinės kaitos sąsajos; Akcentinių paradigmų kaita, implikuota semantinių kaitų; Akcentinių paradigmų kaita, implikuota analogijos — Baltų kalbų gretybių atsiradimo teorijos: Galimi ŏ/ā kamienų gretybių, reiškiančių kūno dalis, atsiradimo būdai — Baltų kalbų ŏ/ā kamienų leksinės semantinės gretybės, reiškiančios kūno dalis — Lie. ašara//*ašaras „ašara“ <— dial. ašarai „ašaros“ - la. asara//dial. asars, asar — Lie. barzda - la. barda // dial. bards - pr. bordus — Lie. burna - la. purns // dial. purna — Lie. kakta // dial. kaktas - la. kakts // dial. kakta — Lie. mėsa // dial. mėsas (nom.sg.) - la. miesa - pr. menso — Lie. nagas, naga ~ la. nags, dial. naga — Lie. pėdas//pėda, padas//dial. pada - la. peds//peda, dial. pac//pada - pr. pedan — Lie. smakras // dial. smakra - la. smak(a)rs // dial. smakre — Lie. sparnas//dial. sparna - la. sparns//dial. sparna [lie. papartis; sparvas, sparva] — Lie. vėdaras // dial. vėdara - la. veders // dial. vedara - pr. weders — Lie. žandas - la. zuods // dial. zuoda — Išvados — Lexical-semantic variants in Baltic languages (the hereditary names of body parts with ŏ/ā stems) (Summary) — Šaltinių sąrašas — Literatūros sąrašas — Sutrumpinimai — Žodžių rodyklė — Darbe minimų autorių pavardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje naujai aktualizuojama baltų kalbų leksinių semantinių gretybių atsiradimo teorija, akcentinių morfologinių variantų modelių formavimasis, dviejų tos pačios kilmės vardažodinių formų reikšminių skirtybių atsiradimo priežastys, homonimijos fenomenas. Monografijoje nagrinėjami indoeuropiečių leksikos sluoksniui priskiriami kūno dalių pavadinimai, sudarantys kurioje nors baltų kalboje leksines semantines ŏ/ā kamienų gretybes. detalizuoti ŏ/ā kamienų žodžių fonetiniai, morfologiniai, akcentiniai ir semantiniai ypatumai, patikslinti jau esami ar pateikti nauji aptariamų žodžių kilmės aiškinimai, ŏ/ā kamienų gretybės įvertintos chronologiškai.

ENThe monograph gives new relevance to the theory of lexical-semantic variants in Baltic languages, the formation of accentual morphological variant models, the reasons for the appearance of semantic variants of two nominal forms of the same origin, and the phenomenon of homonymy. The monograph investigates the names of body parts of the Indo-European lexis which constitute lexical-semantic variants of ŏ/ā stems in any Baltic language; elaborates on the phonetic, morphological, accentual and semantic peculiarities of ŏ/ā stem words; specifies already existing and gives new explanations of the origin of given words; chronologically evaluates ŏ/ā stem variants.

ISBN:
9789955868224
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/27901
Updated:
2022-01-14 22:41:43
Metrics:
Views: 46    Downloads: 10
Export: