Kėdainiečių vyrų įvardijimo tendencijos XVIII a. Kėdainių istorijos šaltiniuose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kėdainiečių vyrų įvardijimo tendencijos XVIII a. Kėdainių istorijos šaltiniuose
Alternative Title:
Tendencies of recording Kėdainiai male residents in 18th century historical sources of Kėdainiai
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2022, t. 31, nr. 1, p. 74-92
Keywords:
LT
18 amžius; Kėdainiai; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Gyventojai / Population; Miestai ir miesteliai / Cities and towns; Vyrai / Men; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Kėdainių miesto gyventojų (lietuvių) vyrų įvardijimo sistema. XVIII a. jų užrašymas įvairavo, turėjo savo ypatumus. Tai lėmė magistrate spręstų bylų įrašų kontekstas, raštininkų kompetencija, skirtinga asmenų socialinė ir ekonominė padėtis. Aptarus 362 XVIII a. vyrų užrašymus, nustatytas populiariausias dvinaris įvardijimo būdas – vardu ir pavarde. Ištyrus XVIII a. kėdainiečių pavardes darybos aspektu, paaiškėjo, jog produktyviausios šiuo laikotarpiu buvo slaviškos -sk- ir -evič priesagos. XVIII a. Kėdainių Šv. Jurgio katalikų parapinės bažnyčios krikšto metrikuose pastebėta įvardijimų, kuriuose funkcionavo autentiškų vyrų pavardžių. Raktažodžiai: Kėdainiai, XVIII amžius, kėdainietis, įvardijimas, istorinis asmenvardis. [Leidėjo anotacija]

ENThe article describes the recording system of the Kėdainiai town male residents (Lithuanians). In the 18th century, their naming varied and had certain particularities. This was determined by the context of inscriptions particular to court cases tried at the magistrate, the competence of scribes, and differences in the social and economic status of individuals. The discussion of 362 male-indicating inscriptions of the 18th century resulted in the discovery of the most frequent naming method using two members, i.e., the first name and surname (336, i.e. 92.82 %). In the 18th century, 26 (7.18 %) remaining one-member inscriptions were counted. An investigation into the surname formation of Kėdainiai residents of the 18th century demonstrated that the most productive patronymic suffixes of the period were the Slavic -sk- (108, i.e. 32.15 %) and -evič (101, i.e., 30.06 %). This was noted in the 18th century register of christenings kept by St. George’s Church of Kėdainiai Parish, which contains authentic male surnames. In the Grand Duchy of Lithuania, the town of Kėdainiai was the Reformist centre of Lithuanianness and the Lithuanian language was used in the public life of the town. Keywords: Kėdainiai, 18th century, Kėdainiai resident, naming, historical personal name. [From the publication]

DOI:
10.22364/bf.31.05
ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/99139
Updated:
2022-12-11 20:05:51
Metrics:
Views: 16    Downloads: 4
Export: