Dėl asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas paplitimo XVII amžiuje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas paplitimo XVII amžiuje
Alternative Title:
On the distribution of personal names with the suffix -(i)ūnas in the seventeenth century
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2008, t. 10, p. 137-156
Keywords:
LT
Lankeliškiai; Molėtai; Pandėlys; Panevėžys; Pasvalys; Ramygala; Rokiškis; Ukmergė; Utena; Vilkaviškis; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – papildyti XVII a. lietuvių asmenvardžių, sudarytų su patronimine priesaga -(i)ūnas, funkcionavimo vietų duomenis. Aptariamieji Lankeliškių parapijos (Vilkaviškio r.) 1617-1692 metų jungtuvių metrikų registracijos knygoje užrašyti patronimai skirstomi į 3 grupes – lietuviškų patroniminių priesagų vediniai (72,46%), asmenvardžiai su slaviškomis patroniminėmis ar -sk- tipo priesagomis (9,9%) ir asmenvardžiai be išskirtųjų priesagų (17,63%). Pirmosios grupės asmenvardžiai paliudijo penkių lietuviškų patroniminių priesagų vartoseną: -aitis (49,43%), -(i)ūnas (14,93%), -(i)onis (5,92%), -ynas (1,98%) ir -ėnas (0,17%). Ankstesniuose XVII a. asmenvardžių priesagų tyrimuose duomenų apie priesagos -(i)ūnas vedinių funkcionavimą Vilkaviškio r. teritorijoje nebuvo pateikta. Dalies dabartinių pavardžių struktūra rodo, kad patronimų darybai čia buvo vartota priesaga -(i)ūnas, kadangi iš pastarosios vedinių yra susidariusios šią priesagą turinčios pavardės. Ištyrus apie 30 skirtingų Lietuvos vietų funkcionuojančių dabartinių pavardžių struktūrą didžiausia asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas sankaupa buvo nustatyta Pasvalyje (9,5%), Pandėlyje (Rokiškio r.) –7,57%, Želvoje (Ukmergės r.) – 6,39%, Ramygaloje (Panevėžio r.) – 6,22%, Utenoje – 5,49%, Tauragnuose (Utenos r.) – 5,3%, Molėtuose – 4,9%. Visame asmenvardžių su priesaga -(i)ūnas paplitimo kontekste XVII a. Lankeliškių parapijoje užfiksuoti šios priesagos vediniai, sudarantys apie 14,93% visų tirtų šio šaltinio asmenvardžių, vertintini kaip naujas, ankstesnių antroponimijos tyrimų rezultatus papildantis faktas.Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Bažnyčios knygos įrašai; Daryba; Lietuvių asmenvardžiai; Paplitimas; Patroniminė priesaga; Pavardė; Church records; Derivation; Distribution; Lithuanian personal names; Patronymic suffix; Personal name; Surname; Word formation.

ENThe paper aims to supplement the 17th c. data on the distribution of Lithuanian personal names with the patronymic suffix -(i)ūnas. The analysed patronyms, recorded in the book of wedding records of Lankeliškės parish (Vilkaviškis District) of 1617–1692, fall into three groups: derivatives of Lithuanian patronym suffixes (72.46%), names with Slavic patronymic or -sk- type suffixes (9.9%), and names without the suffixes mentioned in the first two groups (17.63%). Personal names of the first group have five Lithuanian patronymic suffixes: -aitis (49.43%), -(i)ūnas (14.93%), -(i)onis (5.92%), -ynas (1.98%) and -ėnas (0.17%). Earlier studies of the 17th c. personal name suffixes provide no data about the functioning of derivatives with the suffix -(i)ūnas in the territory of Vilkaviškis District. The structure of some present surnames testifies that the suffix -(i)ūnas was used for the derivation of patronyms there, because surnames with this suffix are derived from these derivatives. The research of the structure of present surnames from around 30 different Lithuanian localities established the highest concentration of personal names with the suffix -(i)ūnas in Pasvalys (9.5%), Pandėlys (Rokiškis District; 7.57%), Želva (Ukmergė District; 6.39%), Ramygala (Panevėžys District; 6.22%), Utena (5.49%), Tauragnai (Utena District; 5.3%), and Molėtai (4.9%). The derivatives with the suffix -(i)ūnas that constitute around 14.93% of all researched surnames in the 17th c. book of Lankeliškės parish should be considered as new, supplementing results of earlier anthroponymy research.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21466
Updated:
2018-12-17 12:21:22
Metrics:
Views: 139    Downloads: 14
Export: