Dėl kaimo vardo Ývoliai kilmės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl kaimo vardo Ývoliai kilmės
Alternative Title:
On the origin of the village name Ývoliai
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2020, t. 83, p. 178-192
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Istorinė toponimika; Istorinė antroponimika; Oikonimų raida; Oikonimų kilmė; Onimų istoriniai užrašymai; Historical toponymy; Historical anthroponymy; Development of oikonyms; Origin of oikonyms; Historical records of onyms.
Keywords:
LT
Istorinė antroponimika; Istorinė toponimika; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms.
EN
Development of oikonyms; Historical anthroponymy; Historical records of onyms; Origin of oikonyms.
Summary / Abstract:

LTRemiantis gyvosios kalbos ir istorijos šaltinių duomenų analize straipsnyje išsamiai aptariama Kelmės r. Kražių seniūnijoje esančio kaimo vardo Ývoliai kilmė ir raida. Apžvelgus oikonimo užrašymus iš gyvosios kalbos, įvertinus jų patikimumą daroma išvada, kad vardo forma su ilguoju balsiu žodžio pradžioje yra autentiška. Aptariant oikonimo vartoseną istorijos šaltiniuose daugiausia dėmesio skiriama Kražių parapijos 1656–1672 m. krikšto metrikų knygos, kurioje šis vardas paminėtas pirmą kartą, įrašų analizei. Siekiant respektuoti ne tik vardo, bet ir juo vadinamos gyvenvietės istoriją, pateikiamas ir toponiminis, ir antroponiminis istorinių užrašymų kontekstas: išsamiai apžvelgiami kaimo bei jo gyventojų paminėjimai, atskleidžiami užrašytų žmonių tarpusavio ryšiai. Nustačius, kad Yvolių kaime ir jo apylinkėse XVII a. II pusėje būta asmenvardžio *Yvolis (Iwolis, Iwolowa, Iwołayte, Iwalowa, Iwołaytis, Iwoliene, Iwalowna), daroma išvada, jog oikonimas neabejotinai yra asmenvardinės kilmės. [Iš leidinio]

ENBased on the analysis of the data from the living language and historical sources, the article presents a comprehensive discussion on the origin and development of the name of the village Ývoliai, which is located in Kražiai eldership, Kelmė district. After reviewing the records of the oikonym from the living language and evaluating their reliability, the conclusion is made that the name form with a long vowel at the beginning of the word is authentic. When discussing the usage of the oikonym in historical sources, most attention is paid to the analysis of the records from the Baptism Register Book of Kražiai Parish of 1656–1672 in which this name was mentioned for the first time. In order to evaluate the history of both the name and the settlement bearing this name, the toponymic and anthroponymic context of historical records is provided: the mentions of the village and its residents are thoroughly reviewed; the links of the recorded people are revealed. Since it was found that the personal name *Yvolis (Iwolis, Iwolowa, Iwołayte, Iwalowa, Iwołaytis, Iwoliene, Iwalowna) actually existed in Yvoliai village and its environs in the second half of the 17th century, the conclusion is made that the oikonym is definitely of anthroponymic origin. [From the publication]

DOI:
10.35321/all83-08
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91276
Updated:
2021-03-14 12:57:45
Metrics:
Views: 23    Downloads: 2
Export: