Kauno bajorų įvardijimas 1528 metų LDK kariuomenės surašyme

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kauno bajorų įvardijimas 1528 metų LDK kariuomenės surašyme
Alternative Title:
Onomastics of Kaunas noblemen in 1528 military census of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Respectus philologicus. 2018, Nr. 33 (38), p. 68-82
Keywords:
LT
16 amžius; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kariuomenė / Army; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas 1528 metų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės surašymo Kauno bajorų – vyrų ir moterų – vardynas. Aprašomos Kauno bajorų registro sudedamosios dalys, nurodomi brolių įvardijimų pateikimo jose būdai. Tiriami vyrų ir moterų vardai bei ankstesnės kartos vyrų vardai. Ankstesnės kartos vyrų vardai yra rekonstruoti iš tėvavardžių. Vyrų vardai skirstomi į krikščioniškus ir nekrikščioniškus. Pateikiami krikščioniškų vardų ir senovinių dvikamienių vardų paplitimo dviejose vyrų kartose duomenys. Palyginami Kauno bajorų ir to paties laikotarpio kitų LDK teritorijų bajorų ir miestelėnų vardų tyrimo duomenys. Tiriami moterų vardai. Vyrų įvardijimai pagal vardų ir potencialiųjų pavardžių santykį skirstomi į įvardijimo tipus, o šie pagal skirtingų asmenvardžių tipų santykį – į įvardijimo būdus. Moterų įvardijimai į įvardijimo tipus skirstomi pagal vardų ir šeimos asmenvardžių santykį, toliau pagal skirtingų asmenvardžių tipų santykį skirstoma į įvardijimo būdus. Aprašant įvardijimo būdus atsižvelgiama į prievardžių pavartojimą vyrų ir moterų įvardijimuose. Tiriama vyrų ir moterų įvardijimo struktūra: išvardijami asmenvardžių ir prievardžių tipai, nurodomi jiems priskirti prievardžiai. Įvardijimai suskirstomi pagal asmenvardžių skaičių, nurodomas vidutinis įvardijimo ilgis. Išvardijami lietuviški asmenvardžių afiksai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kauno pavietas XVI a; Asmenvardis; Patronimas; Kaunas powiat in the 16th century; Anthroponym; Patronym.

ENThe article analyses the name record of Kaunas male and female noblemen compiled in 1528 in the Grand Duchy of Lithuania. The article also describes the constituent parts of the record of Kaunas noblemen, indicates the methods of presenting the designation of brothers and analyses male, female names and names of previous generation. The male names of previous generation are reconstructed from patronyms. The male names are grouped into Christian and non-Christian names. The data on the distribution of Christian male names and old two-root names among two generations is provided. The research data on the names of Kaunas noblemen as well as the noblemen and citizen of other GDL territories of the same period are compared. Female names are analysed. Male designations are differentiated by the ratio of names and potential surnames into the types of onomastics, which are differentiated by the ratio of different anthroponyms into methods of onomastics. Female designations are differentiated into the types of onomastics based on the ratio of names and family anthroponyms and into the methods of onomastics based on the ratio of different types of anthroponyms. The description of the methods of onomastics takes into consideration the prefixes used with male and female designations. The structure of male and female designations is analysed: the types of anthroponyms and prefixes are indicated, the prefixes grouped into specific types are presented. The onomastics are differentiated by the number of anthroponyms, the average length of onomastics is determined. Lithuanian affixes of anthroponyms are listed. [From the publication]

DOI:
10.15388/RESPECTUS.2018.33.38.07
ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/80014
Updated:
2019-11-06 21:45:59
Metrics:
Views: 51    Downloads: 9
Export: