Dėl lietuvių vietovardžių su šaknimis "juj-

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl lietuvių vietovardžių su šaknimis "juj-/jūj-" kilmės
Alternative Title:
On the origin of Lithuanian toponyms with the roots "juj-/jūj-"
In the Journal:
Acta linguistica Lithuanica. 2021, t. 85, p. 184-199
Keywords:
LT
Vabalninkas; Lietuva (Lithuania); Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Tikriniai vardai. Onimai. Onomastika / Onomastics. Proper names; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pirmą kartą aptariamos lietuvių vietovardžių su šaknimis juj-/jūj- kilmės galimybės. Bandant išsiaiškinti oikonimo Jujėnai kilmę išsamiai analizuojami gyvosios kalbos duomenys ir jo užrašymai istorijos dokumentuose – Vabalninko bažnyčios XVII–XVIII a. metrikų knygose, administracinio pobūdžio šaltiniuose. Užfiksavus daug istorinių variantų analizuojamos jų atsiradimo priežastys, pagrindžiama, kodėl dabartinę formą galima laikyti autentiška. Suradus šaknį juj- turintį istorinį asmenvardį *Jujnyčia, keliama asmenvardinės oikonimo kilmės hipotezė. Teigiama, kad iš gyvosios kalbos užrašyti vandenvardžiai (variantai) Jujà, Jùjos liñkis, Jūjà gali rodyti juj-/jūj- apofoniją. Neatmetama, kad šie vietovardžiai gali būti kilę iš avd. *Jujà, *Jūjà. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Toponimika; Antroponimika; Oikonimai; Onimai; Toponymy; Anthroponymy; Oikonyms; Onyms.

ENThe article provides the first discussion concerning the possibilities of the origin of Lithuanian toponyms with the roots juj-/jūj-. In the attempt to determine the origin of the oikonym Jujėnai, the article undertakes a thorough analysis of the data from the colloquial language and its records in historical documents, i.e. 17th–18th century parish registers of Vabalninkas Church and the sources of administrative type. After collecting a number of historical variants, the reasons of their occurrence are analysed in the study. Arguments as to why the present form can be considered authentic are provided. After the historical personal name *Jujnyčia with the root juj- was identified, the possibility of the oikonym’s anthroponymic origin was put forward. It is asserted that the hydronyms (variants) collected from the colloquial language Jujà, Jùjos liñkis, Jūjà may show the apophony of juj-/jūj-. It is worth considering that the above toponyms can be traced to the personal name *Jujà, *Jūjà. [From the publication]

DOI:
10.35321/all85-10
ISSN:
1648-4444
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/94033
Updated:
2022-03-28 19:06:43
Metrics:
Views: 26    Downloads: 1
Export: