Gardino pavieto registras ir bajorų įvardijimas 1565 m. dokumente

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gardino pavieto registras ir bajorų įvardijimas 1565 m. dokumente
Alternative Title:
Grodno powiat register and the names of the nobility from the document of 1565
In the Journal:
Lituanistica. 2020, Nr. 3, p. 229-243
Keywords:
LT
16 amžius; Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Kariuomenė / Army; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas Gardino pavieto bajorų įvardijimas 1565 m. LDK kariuomenės surašymo dokumente. Aprašyta Gardino vėliavos registro struktūra, pateikiant bajorų užrašymo su žirgais ir ekipuote pavyzdžių, išvardyti bajorų ir ne bajorų siuntimo į kariuomenę atvejai. Nurodyti nelingvistiniai įvardijimo elementai (žirgai ir karių ekipuotė). Tiriant vyrų bajorų vardyną nustatyta, kad jie užrašyti trimis įvardijimo tipais: įvardijimais be potencialiųjų pavardžių, įvardijimais vien potencialiosiomis pavardėmis ir mišriaisiais įvardijimais. Pavartota 15 skirtingų įvardijimo būdų. Tiriant vyrų bajorų įvardijimo struktūrą nustatyta, kad įvardijime buvo pavartoti vardai, pirmieji ir antrieji patronimai, -sk- tipo asmenvardžiai, priesagų neturintys asmenvardžiai ir vienas XVI a. nebūdingas asmenvardis – -in- priesagos vedinys. Antrieji patronimai dažniausiai buvo užrašomi genetyvo linksniu, nominatyvas buvo vartojamas retai. Kai kuriais atvejais pirmasis patronimas buvo praleidžiamas ir buvo užrašomas tik antrasis patronimas, pavartotas genetyvo linksniu. Prievardžių pasitaikydavo retai. Vyravo pareigybės prievardžiai, buvo pavartotas vienas amžiaus tarpsnį žymintis prievardis. Vyravo dvinariai vyrų įvardijimai, nemažai buvo trinarių įvardijimų, o vienanarių ir keturnarių įvardijimų buvo nedaug. Tiriant moterų bajorių vardyną nustatyta, kad jos užrašytos dviem įvardijimo tipais: įvardijimu vien iš šeimos narių asmenvardžių sudarytais antroponimais ir mišriaisiais įvardijimais. Moterims užrašyti pavartoti 7 skirtingi įvardijimo būdai.Tiriant moterų įvardijimo struktūrą nustatyta, kad įvardijimuose buvo pavartoti vardai, andronimai, -sk- tipo antroponimai, moteriški patronimai, vieną kartą pavartotas vyriškojo patronimo genetyvas (asmenvardis iš sutuoktinio tėvavardžio). Rastos 5 galimos moteriškos pavardės (keturios ištekėjusių moterų, viena neištekėjusios merginos). Užrašant moteris, prievardžiai nebuvo vartojami. Vyravo dvinariai moterų įvardijimai, buvo keli trinariai ir keturnariai įvardijimai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmenvardis; Įvardijimas; Prievardis; Žirgai; Ekipuotė; Proper name; Name; Common words-descriptors; Horses; Military equipment.

ENThe article presents the analysis of the names of the nobility from the Grodno powiat in the Army Census of the Grand Duchy of Lithuania in 1565. The structure of the Grodno flag register is described along with the instances of the registration of the nobles with their horses and military equipment, and the cases of sending the nobles and non-nobles to the army are listed. Extralinguistic elements of names (horses and military equipment) are indicated. Examination of the onomastics of male nobles showed that they were recorded as three types of names: names without potential surnames, names with only potential surnames, and mixed names. Twelve different ways of arranging proper names were used. The analysis of the structure of the names of male nobility showed that the names, first and second patronymics, -sk- type proper names, suffix-free proper names, and one -in- suffix derived proper name, which was unusual for the sixteenth century, were used in the names. The second patronymics were usually written in the genitive case while the nominative case was rarely used. In some instances, the first patronymic was omitted and only the second patronymic in the genitive case was recorded. Common words-descriptors were rare. The descriptors of the position prevailed; one common word-descriptor denoting the age group was used. Binary names of men prevailed, although there were many ternary names, and only few instances of single and quaternary names were found.A study of the onomastics of female nobles revealed that they were recorded as two types of names: anthroponyms consisting of the proper names of family members only and mixed names. For women, seven different variations of proper names were used. The analysis of the structure of female names revealed that names, andronyms, -sk- type anthroponyms, female patronymics were used, and the male patronymic in the genitive case (proper name from the spouse’s patronymic) occurred once. Five female surnames (four of married women and one of a single girl) were identified. Common words-descriptors were not used when recording women. Binary female names prevailed, although there were several ternary and quaternary names. [From the publication]

DOI:
10.6001/lituanistica.v66i3.4332
ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/88983
Updated:
2020-11-02 17:06:30
Metrics:
Views: 39
Export: