Nežinomi Lietuvos Metrikos senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nežinomi Lietuvos Metrikos senieji lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai
Alternative Title:
New Lithuanian compound proper names from the Old Lithuanian Metrica
In the Journal:
Baltistica. 2018, t. 53, Nr. 1, p. 117-132
Keywords:
LT
Onomastika; Dvikamienis asmenvardis; Vardas; Onimas; Baltų paveldas; Kamienas; Bendrabaltiškas kamienas.
EN
Lithuanian; Onomastics; Compound proper name; Name; Onym; Baltic heritage; Stem; Common Baltic stem.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi iš Lietuvos Metrikos asmenų įvardijimų rekonstruoti 48 iki šiol nežinomi lietuvių dvikamieniai asmenvardžiai, sudaryti iš įprastų ir kituose varduose paplitusių kamienų. Jų daugiausia pasitaikė XV a. pabaigos – XVI a. pirmos pusės įvardijimuose, kai vyrai dažniausiai buvo užrašyti vien dvikamieniu vardu ar vardu ir iš dvikamienio asmenvardžio atsiradusiu patronimu. Dalis įvardijimuose rastų dvikamienių asmenvardžių sudaryti iš dviejų bendrabaltiškų kamienų, kiti – iš lietuvių kilmės ir dažniausiai antrojo dėmens pozicijoje esančio bendrabaltiško kamienų. Šie vardai rodo, kad antrojo dėmens pozicija buvo stabilesnė nei pirmojo, nes daugiau kito pirmasis dėmuo, nors pokyčių vyko ir antrajame dėmenyje. Aptarti vardai patvirtina, kad šaltiniuose galima rasti iki šiol nežinomų senųjų antroponimų, kurie yra vertingas lietuvių, kaip ir visų baltų, vardyno paveldas. [Iš leidinio]

ENThe article presents 48 new reconstructed and hitherto unknown Lithuanian compound proper names from the Lithuanian Metrica, made from stems already known from other names. Most of them occur in names of men recorded at the end of the 15th century and in the first half of the 16th century. Some of the names are made of two common Baltic stems, whereas others are made of a Lithuanian stem and a common Baltic stem, mostly as a second member. This shows that the second stem of compound proper names was more stable than the first stem. These names confirm that old anthroponyms of considerable interest for Lithuanian and Baltic onomastics can still be found in the sources. [From the publication]

DOI:
10.15388/Baltistica.53.1.2346
ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79926
Updated:
2019-11-02 22:02:50
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: