XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydžių moterų vardynas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI amžiaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydžių moterų vardynas
Alternative Title:
Anthroponyms of Jewish women in the 16th century Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Respectus philologicus. 2012, Nr. 21 (26), p. 200-207
Keywords:
LT
16 amžius; Asmenvardis; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žydai; Pavardė; Prievardis; Vardas; Įvardijimas; Žydų moterys.
EN
16th century; Cognomen; Epithet; Jewish women; Jews in the Grand Duchy of Lithuania; Jews of the Grand Duchy of Lithuania; Name; Naming; Patronymic; Personal name.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas XVI amžiaus LDK žydžių moterų vardynas. Nurodomi populiariausi vardai: Simcha, Marija (Marjam), Ona, Debora, Golda, Žitka. Išvardijami visi šaltiniuose paminėti moterų vardai nurodant ir mažybines, ir kanonines formas. Patikslinama, kurie vardai užrašyti vien kanoninėmis, kurie – vien mažybinėmis, kurie abiejų formų. Aptariami moterų įvardijimo tipai: vien šeimos asmenvardžiais, be šeimos asmenvardžių, mišrusis įvardijimas. Nurodomi aštuoni moterų įvardijimo būdai: priesagos -овая/-евая vedinys, priesagos -owa/-ewa vediniai, priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškojo patronimo genityvas, priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškasis patronimas + vyriškojo patronimo genityvas, vardas, vardas + priesagos -овая/-евая vedinys, priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškojo patronimo genityvas + vardas, priesagos -овая/-евая vedinys + vyriškojo patronimo genityvas + vardas + moteriškasis patronimas. Darbe pateikiama įvardijimo pavyzdžių. Aprašoma moterų įvardijimo struktūra – nurodoma, kiek kokio tipo asmenvardžių (andronimų, asmenvardžių iš sutuoktinio tėvavardžio, moteriškųjų patronimų) pavartota, kiek ir kokio ilgio įvardijimų (vienanarių, dvinarių, trinarių, keturnarių) užrašyta, kokie pavartoti prievardžiai (religijos, giminystės ir šeimyninės padėties, pareigybės, verslo, amato, kilmės). Nustatyta, kad dominuoja religijos prievardžiai (daugiau kaip pusė), trečdalis – giminystės ir šeimyninės padėties, dešimtadalis – pareigybės, verslo, amato, mažiausiai – kilmės prievardžių. [Iš leidinio]

ENThe most popular names among Jewish women in 16th century Lithuania were Simcha, Marjam, Anna, Debora. The names were most frequently recorded as diminutives (63.3%), with only 36.4% appearing in canonical forms. The smallest group comprises names formed using only anthroponyms that were derived from those of (male) family members (29.6%). 35.2% of the namings are recorded as mixed type. The same number of women are recorded using only names in the documents. Personal names are included in 70.4% of recorded women’s namings. Andronyms (anthroponyms formed from the spouse’s name) were found in 64.8% of all the records. 9.3% of women’s namings include anthroponyms formed using the spouse’s patronymic. Only 1.9% of namings had a female patronymic (the derivative of the suffix -owna/-ewna). One-member female namings prevail (59.3%). Two-member namings comprise 33.3%. Three members are found in 5.6% of the namings, while four-membered ones comprise 1.9%. The average length of the namings is 1.5 times that of the anthroponyms. Common words explaining anthroponyms were found in 68.5% of the namings. Common words related to religion prevail (51.4%). 29.7% of the common words characterize relationships or family status, and only 10.8% describe occupation, post or trade (vocation). Common words describing descent (social origin) comprise only 8.1% of all the women’s namings.Namings consisting only of anthroponyms of family members can be subdivided into the following subgroups: derivatives of the suffix -owaja/-ewaja; derivatives of the suffix -owaja/- ewaja; derivatives of the suffix -owaja/-ewaja + the genitive of a male patronymic; derivatives of the suffix -owaja/-ewaja + a male patronymic + the genitive of a male patronymic. Namings without anthroponyms consisting of family members included names and names with common words. Mixed namings consisted of: a name + a derivative of the suffix -owaja/-ewaja; a derivative of the suffix -owaja/-ewaja + the genitive of a male patronymic + a name; a derivative of the suffix -owaja/-ewaja + the genitive of a male patronymic + a name + a female patronymic. The most popular type of naming is a recorded name. [From the publication]

ISSN:
1392-8295; 2335-2388
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42623
Updated:
2022-01-29 13:54:04
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: