Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese : monografija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudytojas ir jo procesiniai interesai baudžiamajame procese: monografija
Publication Data:
Vilnius : Registrų centras, 2009.
Pages:
302 p
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Autoriaus žodis — Įvadas — Teisinės liudytojo padėties baudžiamajame procese teoriniai pagrindai — Istorinė liudytojo instituto Lietuvos baudžiamajame procese raida — Liudytojo instituto užuomazgos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisėje — Liudytojo instituto formavimasis ir raida nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybingumo netekimo iki XX amžiaus pradžios — Liudytojo institutas tarpukario Lietuvos baudžiamajame procese — Liudytojo instituto raida sovietiniu laikotarpiu — Liudytojo institutas nuo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo iki 2003 m. gegužės 1 d. — Teisinė liudytojo padėtis baudžiamajame procese — Procesinio liudytojo statuso diskusiniai klausimai — Procesinio liudytojo statuso atsiradimas ir jo reikšmė interesų apsaugai — Kai kurių baudžiamojo proceso subjektų tapsmo liudytojais problema — Socialinio-teisinio liudytojo vaidmens klausimai — Liudytojo funkcija baudžiamajame procese — Liudytojo interesas byloje — Procesinių liudytojo interesų apsauga kaip jo teisinės padėties užtikrinimas — Procesinių liudytojo interesų apsaugos paskirtis — Procesinių liudytojo interesų apsaugos priemonių mechanizmas — Procesinės liudytojo interesų apsaugos priemonės ir jų įgyvendinimo problemos — Kai kurių liudytojo interesų apsaugos reglamentavimo problemos — Liudytojo teisės į anonimiškumą reglamentavimas ir įgyvendinimas — Papildomos procesinių liudytojo interesų apsaugos garantijos — Specialiosios teisinės liudytojo apsaugos priemonės — Išvados ir pasiūlymai — Literatūros sąrašas — Summary — Priedas.
Keywords:
LT
Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTŠi monografija - pirmasis tokio pobūdžio darbas Lietuvoje, skirtas atskleisti liudytojo esmę ir sampratą baudžiamojo proceso teisėje, šio subjekto procesinių interesų turinį ir jų apsaugos galimybes. Joje analizuojami liudytojo sampratos, jo procesinių interesų turinio teoriniai pagrindai, apimantys liudytojo instituto istorinį formavimąsi ir raidą, teisinės liudytojo padėties turinį ir sudedamuosius elementus, procesinių šio subjekto interesų apsaugos priemonių mechanizmą, taip pat atsižvelgiant į nacionalinių, tarptautinių teismų praktiką, užsienio valstybių patirtį ieškoma atsakymų į praktikoje kylančius ar galinčius kilti klausimus, susijusius tiek su teisiniu reguliavimu, tiek su praktiniu tam tikrų nuostatų įgyvendinimu. Knyga naudinga tiek studijuojantiems teisę, tiek mokslininkams, tiek praktikams, kurie tiesiogiai savo darbe susiduria su nusikalstamų veikų tyrimo ar nagrinėjimo uždaviniais.Reikšminiai žodžiai: Baudžiamojo proceso kodeksas; Liudytojas; Liudytojo interesas; Code of Criminal Procedure; witness; witness interests; Interesai; Baudžiamasis procesas; Interests; Criminal proceeding.

ENThis monograph is the first work in Lithuania aimed at revealing the meaning and concept of a witness in the law of the criminal procedure. The work analyses theoretical fundamentals of the concept of a witness and his procedural interests. This analysis covers the historical formation and development of the institute of a witness, legal content of the witness’s status and its integral elements, the mechanism of the means of defence of this subject’s interests. Having regard to the practice of national and international courts and foreign states, the article seeks answers to questions related to legal regulations as well as at practical implementation of certain provisions. This book is useful for students of law as well as for scientists and practitioners, who directly face tasks related to the investigation of criminal activities.

ISBN:
9789955300472
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19875
Updated:
2020-11-13 23:54:44
Metrics:
Views: 192
Export: