Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nukentėjusiojo teisių apsauga baudžiamajame procese: disertacija
Alternative Title:
Legal protection of the victims in the criminal procedure
Publication Data:
Vilnius, 2002.
Pages:
160 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos teisės universitetas, 2002. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LT[...] Darbo tikslas – išnagrinėti teorines ir praktines nukentėjusiojo problemas baudžiamajame procese, kurios padėtų teisingai suformuluoti nukentėjusiojo sampratą, jo teisinę padėtį, išryškinant nukentėjusio statusą reglamentuojančius baudžiamojo proceso įstatymus bei jų taikymo trūkumu. [...] Pirmoje dalyje autorius analizuoja nukentėjusio asmens teisinės padėties teorinius ypatumus baudžiamajame procese: [...] nagrinėjamos Lietuvoje galiojusios teisės normos bei jų įgyvendinimo istorinė patirtis, susijusi su nukentėjusiojo asmens teisine padėtimi baudžiamojo proceso teisenoje, [...] analizuojama nukentėjusiojo sąvoka, [...] nagrinėjamos nukentėjusiojo teisės ir pareigos. [...] Antroje dalyje autorius nagrinėja nukentėjusiojo asmens statuso realizavimo praktines galimybes. [...] Autorius galimybę realizuoti numatytas nukentėjusiojo teises, nagrinėja tiek, kiek tai susiję su subjektyvios teisės turiniu. Subjektyvios teisės prasme, pats žmogus turi teisę reikalauti tam tikrų veiksmų iš atsakingų asmenų arba turėti galimybę kreiptis į kompetentingas institucijas, kad apgintų teises. [...] Dabar Lietuvoje nukentėjusio asmens procesinė padėtis baudžiamuosiuose įstatymuose nėra tinkamai reglamentuota ir teisės literatūroje pakankamai išanalizuota ir praktikoje prastai realizuojama. Susidariusi padėtis verčia keisti prioritetus, principus ir tikslus, kadangi šiuolaikinės kriminalinės justicijos principai turi remtis kitomis nuostatomis ir dėmesį skirti kitiems šios sistemos dalyviams - nukentėjusiems asmenims. [...]. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] This dissertation aims to examine the theory and practice of the problems of victims in the criminal procedure, which helps to form an accurate understanding of the victim, his legal situation, revealing the statutes regulating the status of the victim in the criminal process statutes and the disadvantages of their application. [...] In the first part the author analyses theoretical features of the legal situation of the victim in the criminal procedure: […] examining the norms of law currently valid in Lithuania and the historical experience of implementing them in connection with the victims’ legal status in the criminal procedure, […] analysing the concept of the vicim, […] and the duties and rights of the victim. [...] In the second part the author examines the practical options for realising the status of the victim. […] The author examines the options for realising provisions for the victim’s rights to the extent that it is connected with the subjective content of the law. In the subjective significance of the law the person has the right to demand certain actions on the part of the guilty party or to turn to competent institutions so that his rights will be defended. [...] The status of the victim in the criminal procedure today is not appropriately regulated in Lithuania. There is not enough analysis in the legal literature and it is poorly realised in practice. The priorities, principles and aims of the situation have to change, while the current principles of criminal justice have to be supported by other statutes and attention given to the victims. […].

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10615
Updated:
2022-02-07 20:09:26
Metrics:
Views: 75
Export: