Teisė į informaciją

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teisė į informaciją
Alternative Title:
The Right to information
In the Book:
Žmogaus teisės Lietuvoje. Vilnius: Naujos sistemos, 2005. P. 54-69
Keywords:
LT
Socialinės teisės / Social rights.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, nagrinėjant nacionalinės teisės nuostatas, reglamentuojančias teisę į informaciją, aptariami du šios teisės aspektai: teisė gauti informaciją ir teisė ją skleisti. Teisę gauti informaciją autorius sieja tiek su teisės subjektų pareiga „iškęsti“ informacijos ieškančio asmens teisėtus veiksmus, tiek su jų pareiga veikti aktyviai pateikiant jų turimą informaciją jos ieškančiam asmeniui. Aptariami teisės gauti informaciją apie valstybės ir savivaldybių įstaigų veiklą probleminiai aspektai: teisės į informaciją apimtis, informacijos, gaunamos iš valstybės ir savivaldybių įstaigų, sąvoka, informacijos gavimą iš šių įstaigų apsunkinantys veiksniai; taipogi analizuojamas viešos ir privačios informacijos santykis; su archyvinės informacijos gavimu ir informacijos gavimu iš valstybės registrų susiję klausimai ir pan. Teisei skleisti informaciją skirtoje straipsnio dalyje daugiau dėmesio skiriama teisės į informaciją ribojimo pagrindams. Straipsnio pabaigoje autorius pateikia siūlymus informacijos gavimo ir skleidimo problemoms spręsti: akcentuojama būtinybė mažinti valstybės tarnautojų diskreciją šioje srityje ir tobulinti teisę į informaciją reglamentuojančius teisės aktus; poreikis tinkamai parengti viešąja informacija disponuojančių institucijų darbuotojus, supažindinti juos su žmogaus teise gauti informaciją bei kontroliuoti jų darbą; taipogi vadovautis informacijos teikimo pirmenybės principu, kuomet sprendžiamas klausimas dėl informacijos ribojimo. [Iš leidinio]

ENWhile scrutinising the provisions of national law that regulate the right to information, the article discusses two aspects of such law, namely the right to receive information and the right to disperse it. The author links the right to receive information both with the obligation of the subjects of this right to bear with the legal actions of the information seeker and their obligation to be active in providing available information to the person that seeks it. The article furthermore discusses the problematic areas when it comes to the right to receive information about the activities of governmental and municipal institutions: the scope of information, the concept of information being received from governmental and municipal institutions, the factors that encumber the receipt of information from such establishments; it furthermore analyses the relationship between private and public information; matters related to receipt of archived information and information from state registries, etc. The part of the article dealing with the right to disseminate information is focusing more on the bases of restrictions on the right to information. At the end of the article, the author provides suggestions to tackle the issues of receipt and dissemination of information, accentuating, among other things, the need to reduce the discretion of public servants in this area and improving the legislation that regulates the right to information.

ISBN:
9955982128
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2347
Updated:
2020-06-10 16:59:06
Metrics:
Views: 29
Export: