Baudžiamojo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybės ir būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamojo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybės ir būdai
Alternative Title:
Possibilities and approaches towards the acceleration and optimization of the criminal procedure
Publication Data:
[Vilnius] : Teisės institutas [i.e. Petro ofsetas, 2005].
Pages:
107 p
Series:
Teisės instituto mokslo tyrimai; 3
Notes:
Kiti autoriai: Karolis Jovaišas, Jolanta Kanapeckaitė, Žilvinas Mišeikis, Saulius Baliutavičius. Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Baudžiamajo proceso optimizavimas; Ikiteisminis tyrimas; Organizavimas; Sąveika ir optimizavimas; Accelaration and optimization; Of the Criminal Procedure; Optimization; Organization; Pre- trial investigation; Prie-trial investigation.
Contents:
Pratarmė — Tyrimo metodologija — Įvadas į problemą — Efektyvus ikiteisminio tyrimo organizavimo įgyvendinimas — Pokyčių vertinimas — Kompetencijos užtikrinimas — Pokyčių įgyvendinimo būdas — Įtraukimas į pokyčių įgyvendinimą — Tarpinstitucinis bendradarbiavimas — Ikiteisminio tyrimo organizavimo esmė: vadybos aspektai — Ikiteisminio tyrimo organizavimo vadybiniai aspektai — Vadovavimas ikiteisminiam tyrimui — Ikiteisminio tyrimo kontrolės esmė — Ikiteisminio tyrimo organizavimo vertinimas: praktinis tyrimas — Demografiniai anketavime dalyvavusių respondentų duomenys — Tyrimo išvados ir pasiūlymai — Literatūra — Summary — Priedai.
Keywords:
LT
Baudžiamajo proceso optimizavimas; Ikiteisminis tyrimas; Organizavimas; Sąveika ir optimizavimas.
EN
Accelaration and optimization; Of the Criminal Procedure; Optimization; Organization; Pre- trial investigation; Prie-trial investigation.
Summary / Abstract:

LTRacionalus ikiteisminio tyrimo organizavimas - tai vienas iš būdų siekiant optimizuoti ir spartinti baudžiamąjį procesą. Ikiteisminis tyrimas, kuriam būdingi kiekvieno socialinio reiškinio požymiai, taip pat yra ir specifinė baudžiamojo proceso sritis, kurios metu ikiteisminio tyrimo pareigūnai bei prokurorai priimdami sprendimus bei atlikdami procesinius veiksmus turi optimaliai suderinti savo požiūrį bei procesinę taktiką. Tokiam siekiui optimaliai suderinti sprendimus ir veiksmus reikia ne tik puikaus įstatymų žinojimo, bet ir organizacinių gebėjimų. Leidinyje pateikiami teisės tyrinėtojų, psichologijos bei vadybos specialistų su organizacine elgsena organizuojant, vadovaujant bei kontroliuojant ikiteisminį tyrimą susiję argumentai ir pozicijos. Analizuojant minėtas organizavimo funkcijas kalbama ne vien apie prokuroro gebėjimus tinkamai vadovauti bei koordinuoti ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų veiksmus. Leidinyje analizuojama teisinė, organizacinė ir psichologinė dviejų subjektų - ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų sąveika. Siekiant visapusės analizės leidinyje taip pat pateikiama ir ikiteisminio tyrimo teisėjų nuomonė tam tikrais klausimais. Pirmoje dalyje aptariami baudžiamojo proceso optimizavimo ir spartinimo galimybių ir būdų teoriniai aspektai, atliekama jų analizė akcentuojant ikiteisminio tyrimo organizavimo problemas. Antroje dalyje apibendrinami gauti anketavimo duomenys, vykdoma sociologinė analizė. Trečia tyrimo dalis skirta apibendrinimams ir išvadoms, pasiūlymams.

ENRational organisation of a pre-trial investigation is one way to optimise and speed up criminal proceedings. A pre-trial investigation, which could be characterised by the features of every social phenomenon, is also a specific field of criminal proceedings, during which pre-trial investigation officers and prosecutors through decisions and procedural actions must coordinate their standpoint and procedural tactics to the optimum extent. This optimum coordination of decisions and actions requires not only a good knowledge of laws, but also organisational skills. The publication presents law researchers’, psychology and management specialists’ arguments and positions related to the organisational behaviour when organising, supervising and controlling a pre-trial investigation. The analysis of the mentioned organisation functions concerns not only the prosecutor’s abilities to properly supervise and coordinate the actions of officers conducting a pre-trial investigation. The publication analyses the legal, organisational and psychological interaction of two subjects, i.e. pre-trial investigation officers and prosecutors. A comprehensive analysis is supported by the opinion of pre-trial investigation judges on certain issues. The first part discusses the theoretical aspects of possibilities and ways to optimise and speed up criminal proceedings, and carries out their analysis highlighting the problems of pre-trial investigation organisation. The second part generalises the obtained questionnaire data, and a sociological analysis is conducted. The third part of the study presents summarised information, conclusions and recommendations.

ISBN:
9955668237
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33287
Updated:
2021-03-29 19:33:42
Metrics:
Views: 49
Export: