Lietuvių ir rusų teisės konkurencija 1837 m. Vakarų Gubernijų vietinių įstatymų sąvado projekte

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių ir rusų teisės konkurencija 1837 m. Vakarų Gubernijų vietinių įstatymų sąvado projekte
Alternative Title:
Competition of Lithuanian and Russian law in the 1837 Code of local bills of Western Guberniyas
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 15 (7), p. 45-53
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lietuvos Statutai; Lietuvos statutai; Lietuvos teisė; Rusijos imperija (Russian Empire); Rusų teisė; Teisė; Teisės sistema; Vakarų gubernijų vietinių įstatymų sąvadas; Vietinių įstatymų sąvadas; Code of Local Bills; Code of local bills of western guberniyas; Law; Lithuanian Statute; Lithuanian legal system; Lituanian Statutes; Russian Empire; Russian law; The Code of Local Bills of Western Guberniyas; The Grand Duchy of Lithuania; The Russian Empire; The legal system.
Keywords:
LT
Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Mokslo šaltiniai / Sources of science; Rusų teisė; teisė; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law; Teisės istorija / History of law; Teisės mokslas / Legal science.
EN
Code of local bills of western guberniyas; Code of Local Bills; Law; legal system; Lithuanian legal system; Lithuanian Statute; Lituanian Statutes; Russian Empire; Russian law.
Summary / Abstract:

LTXVIII a. pabaigoje į Rusijos imperiją įtraukus Lietuvos ir Lenkijos žemes, šių žemių pagrindu sudarytame imperijos Vakarų krašte ėmė klostytis savotiška teisės sistema, besiremianti senaisiais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teisės šaltiniais, tačiau nuolat ir vis didėjančiu mastu veikiama rusų teisės. Šią teisės sistemą atspindėjo vadinamųjų Vakarų gubernijų vietinių įstatymų sąvadas, parengtas Rusijoje ketvirtajame XIX a. dešimtmetyje. Juo norėta galutinai panaikinti Vakarų krašte dar tebegaliojusius tradicinius istorinius teisės šaltinius, uždrausti jais remtis ir palikti galioti jau tik rusiškus šaltinius, nors ir su juose sankcionuotomis kai kuriomis teisės išimtimis. Galutinai Vakarų gubernijų vietinių įstatymų sąvado projekto rengimas buvo užbaigtas 1837 m., tačiau politiniais sumetimais 1840 m, birželio 25 d. įsaku jose Lietuvos Statuto ir jį papildančių teisės aktų galiojimas buvo panaikintas ir visur buvo įvesti bendri imperijos įstatymai. Straipsnyje parodoma, kad vietinės teisės teisinio reguliavimo sfera, nuolat įsigaliojant vis naujiems rusų įstatymams, sparčiai siaurėjo, ilgainiui vietinę teisę iš vientisos sistemos faktiškai paversdama tik savotiškomis vietinėmis išimtimis rusų teisėje. Įsigalioti nespėjusiame Vakarų gubernijų vietinių įstatymų Sąvado projekte aiškiai dominavo imperinio įstatymų Sąvado normos, kuriomis buvo reglamentuojami esminiai, principiniai dalykai, o vietinės teisės išimtys galiojo tik tam tikrais atvejais. Todėl Sąvado projektas atspindėjo jau ne senąją Lietuvos, o joje rusų imperinės teisės įvedimo išvakarėse faktiškai galiojusią teisę. [Iš leidinio]

ENUpon the incorporation of the Grand Duchy of Lithuania into the Russian Empire in the late 18th c., a specific legal system was established in the area. It was based on the 1588 Lithuanian Statute, other legal sources of medieval Lithuania and Poland, but on the other hand it was Russian law. This legal system was reflected quite accurately in the Code of Local Bills of the Herities of the 19th c. as an integral part of the 1832 Code of Laws of the Russian Empire. The article deals with the development and the main characteristics of the code of local bills. It maintains that the norms of local law usually casuistic in character, collected and systematized in the Code, were nearly exceptions in the Russian imperial law. When the enforcement of local laws in the western guberniyas was revoked by the tsarism in 1840 and the imperial law came into effect in full, the Code of local bills was enacted. Nevertheless, it serves as an important monument of the history of Lithuanian Law. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33002
Updated:
2022-01-17 10:45:35
Metrics:
Views: 2    Downloads: 1
Export: