Viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese : disertacija

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėViešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese
Kita antraštėIssues in the Protection of the Public Interest in Civil Proceedings
AutoriaiKrivka, Egidijus
InstitucijaMykolo Romerio universitetas
PaskelbtaVilnius, 2006
Puslapiai174 lap.
PastabosBibliografija.
Kiti leidimaiDr. disert. santrauka: Problems of protection of the public interest in the civil procedure Vilnius : [Mykolas Romeris University], 2006 33 p
Santrauka / Anotacija

LTDisertacijos tyrimo objektas yra viešojo intereso gynimo problemos civiliniame procese Lietuvoje ir kitose šalyse ir šių problemų sprendimo būdai. Darbo tikslas – ištirti viešojo intereso gynimo civiliniame procese teorinius ir praktinius aspektus, surasti viešojo intereso gynimo civiliniame procese dabartinio teisinio reglamentavimo trūkumus ir pateikti pasiūlymus šiam reglamentavimui tobulinti. Pirmojoje disertacijos dalyje pateikiama viešojo intereso prigimties mokslinių teorijų apžvalga ir nagrinėjamas objektyvusis interesas kaip socialinis poreikis. Antrojoje dalyje analizuojamos CPK normos, reglamentuojančios viešojo intereso apsaugą, aptariamos problemos, susijusios su prokuroro, valstybės ir savivaldybės institucijų bei kitų asmenų, siekiančių apginti viešąjį interesą, dalyvavimu civiliniame procese, nagrinėjamos viešojo intereso gynimo individualiais bei grupės ieškiniais ir išvestiniais ieškiniais problemos. Trečiojoje dalyje yra pabrėžiama, kad CPK įteisinus viešojo intereso gynybą grupės ieškiniais, iškilo tokio proceso funkcionavimo užtikrinimo svarbiausia problema – res judicata principo taikymo grupės ieškiniuose problema.

ENThe dissertation aims to examine the problem of the protection of the public interest in civil proceedings in Lithuania and in other countries, as well the methods of solution of these issues. The study seeks to examine the theoretical and practical aspects of the protection of the public interest in civil proceedings, identify flaws in the current regulation of the protection of the public interest in civil proceedings, and present recommendations on how to improve this regulation. The first part of the dissertation presents an overview of scientific theories of the nature of the public interest and examines the objective interest as a social need. The second part analyses the norms of the Civil Procedure Code regulating the protection of the public interest, discusses the problems related to the participation of the prosecutor, the state and municipal institutions, as well as other persons seeking to protect the public interest, in civil proceedings, and examines the issues in the protection of the public interest by means of individual and group claims and derivative claims. The third part emphasises that, when the CPC established the protection of the public interest in group claims, this lead to the emergence of the main problem in the functioning of this procedure – the problem of the application of the principle res judicata in group claims.

Mokslo sritisTeisė / Law
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6243
Atnaujinta2014-02-07 20:08:38
Metrika Peržiūros: 1