Lietuvos teisės istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos teisės istorija
Publication Data:
Vilnius : Justitia, 2002.
Pages:
541 p., [1] žml. lap
Series:
Scripta juris
Keywords:
LT
Baudžiamoji teisė / Criminal law; Teisės mokslas / Legal science.
Summary / Abstract:

LTLietuvos teisės istorija – turininga ir pamokanti. Turinti tūkstantmetę praeitį, viduramžiais pasiekusi vieną iš aukščiausių Europoje raidos lygį, Lietuvos teisė net ilgalaikio valstybingumo praradimo, carinės Rusijos ir Sovietų Sąjungos pavergimo sąlygomis, sutrikdžiusiomis natūralius valstybingumo, visuomenės tobulėjimo procesus, dėl ko patirta didžiulių gyventojų, kultūrinių, socialinių ir ekonominių išteklių netekčių, neprarado gyvybingumo, sugebėjo tiek praeityje, tiek dabartyje iš naujo atgimti ir remdamasi teisės raidos tęstinumo ypatumais ir istorine tradicija pasiekti dabartinius teisinius santykius bei daryti įtaką tolesnei jų raidai. Lietuvos teisės raidos nuo seniausių laikų iki mūsų dienų apžvalgai ir skiriamas šis vadovėlis. Autoriai telkia dėmesį į Lietuvos teisės istorijos šaltinius ir teisės institutų plėtrą, teisiniu aspektu pateikia Lietuvos valstybės ir visuomenės raidą, žvelgdami į ją kaip į tam tikrą teisinio reguliavimo objektą.Reikšminiai žodžiai: Teisės istorija; Teisinės institucijos; Baudžiamoji teisė; Privatinė teisė; Legal history; Legal authorities; Criminal law; Private law.

ENThe history of Lithuanian law is rich and revealing. Centuries-old Lithuanian law, which achieved one of the highest levels of development in Europe in the Middle Ages, even under the conditions of lost statehood for a long period and the Tsar Russian and Soviet Union occupation, which disrupted the natural processes of statehood and social development resulting in huge losses of population, cultural, social and economic resources, did not lose its vitality and was able to revive again both in the past and in the present and, based on the peculiarities of continuity of legal development and the historical tradition, to achieve the current legal relations as well as affect their further development. The textbook thus focuses on the development of Lithuanian law from the times immemorial until present. The authors pay attention to the historical sources of Lithuanian law and the development of law institutions, present the evolution of the State and society of Lithuania from the legal point of view as a certain object of legal regulation.

ISBN:
9986567815
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32784
Updated:
2020-02-14 11:04:57
Metrics:
Views: 349
Export: